Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Mszczonowska 4
02-337 WARSZAWA
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 220 15 48
Fax: 22 220 16 06
[email protected]

www.gaz-system.pl

NIP: 5272432041

GAZ-SYSTEM JAKO PRACODAWCA

GAZ-SYSTEM to spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzamy siecią przesyłową na terenie całego kraju i umożliwiamy transport 17 miliardów m³ wysokometanowego gazu rocznie. Odpowiadamy za całość procesu: transport od stacji początkowej do końcowego odbiorcy. Prowadzimy największe w Polsce inwestycje w obszarze energetyki gazowej m.in. rozbudowujemy Terminal LNG w Świnoujściu i realizujemy projekt Baltic Pipe. Rozwijamy także nowoczesne technologie i inicjujemy innowacje w branży energetycznej. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu. Łączna długość naszej sieci przesyłowej przekracza 11 000 km. To w linii prostej odległość między Warszawą a Indonezją. Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. 

Zapewniamy ciągłość działania firmy dbając jednocześnie o bezpieczeństwo w trudnym okresie pandemii poprzez:

  • rozmowy rekrutacyjne prowadzone w formie online
  • wsparcie online na etapie wdrożenia przez przełożonych i współpracowników
  • ograniczenie liczby osób, z którymi mamy fizyczny kontakt
  • minimalizowanie ryzyka transmisji wirusa – większość pracy wykonujemy zdalnie, a tam gdzie jest konieczna obecność w biurze wprowadziliśmy obowiązek dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i zachowania dystansu
  • zabezpieczenie pracowników w środki ochrony – od podstawowych po pełne zabezpieczenie, w zależności od wykonywanej pracy
  • dbałość o pracowników w terenie – praca w niemieszających się zespołach
  • dbałość o zdrowie pracowników – mamy prywatną opiekę medyczną oraz zapewniamy w uzasadnionych przypadkach badanie w kierunku SARS-CoV-2

INFORMACJE PODSTAWOWE

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje zadania na terenie całej Polski. Dajemy stabilne zatrudnienie dla przeszło 3000 pracowników w ponad 50 lokalizacjach w Polsce. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu

WARTOŚCI

Określenie standardów etycznych i ich przestrzeganie pozwala budować spójną kulturę organizacyjną i markę firmy. W codziennej pracy obowiązuje Kodeks Etyczny, który określa zasady w odniesieniu do organizacji, w relacjach wewnątrz firmy, a także w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Wyraźnie określony system wartości i jasno komunikowane standardy postępowania powodują, że pracownicy GAZ-SYSTEM są bardziej wiarygodni względem siebie i otoczenia. Znane im są standardy zachowań, jakich firma od nich oczekuje, oraz tych, które są niedopuszczalne.

Najważniejsze wartości to:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W działaniach kierujemy się odpowiedzialnością wobec interesariuszy i otoczenia, w którym funkcjonujemy.

ZAANGAŻOWANIE

Jesteśmy w pełni zaangażowani w naszą działalność – cenimy udział każdego pracownika w naszych obecnych i przyszłych sukcesach.

PROFESJONALIZM

Stawiamy na profesjonalizm pracowników – chcemy realizować cele przede wszystkim dzięki stałemu rozwijaniu wiedzy i umiejętności kadry pracowniczej.

PRACA ZESPOŁOWA

Wierzymy, że współdziałanie pozwoli nam świadczyć usługi najwyższej jakości, dlatego w naszej spółce promujemy pracę zespołową. Wymaga ona od nas otwartości na innych i ich pomysły.

SZACUNEK

Naszych interesariuszy traktujemy z najwyższym poszanowaniem.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (38)