Dane kontaktowe

Woodward Poland Sp. z o.o.

Skarbowa 32
32-005 Niepołomice
małopolskie, Polska
Telefon: 012 295 13 00
Fax: 012 295 13 90
[email protected]

www.woodward.com

WOODWARD DLA SPOŁECZNOŚCI

Czując społeczną odpowiedzialność, wspólnie z naszymi Pracownikami, podejmujemy szereg inicjatyw, zupełnie niezwiązanych z naszą codzienną pracą, a wspierających lokalną społeczność. W ciągu kilku ostatnich lat udało nam się zorganizować pomoc dla potrzebujących rodzin, domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej.

Możemy się pochwalić między innymi:

Uczestnictwem w ogólnopolskim projekcie Szlachetnej Paczki. Dzięki zaangażowaniu naszych Pracowników, mieliśmy okazję kilkukrotnie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Od 2014 roku organizujemy się sami w formie WoodPack’a i choć w niewielkim stopniu mamy okazję umilić czas Bożego Narodzenia potrzebującym rodzinom z okolicznych miejscowości.

Od kilku lat prężnie wspieramy inną ogólnopolską inicjatywę, bieg Kraków Business Run. Pokonując trasy Krakowskich Plant uczestniczymy w zbiórce pieniędzy przeznaczonych, co rok na inny, szczytny cel.

Mamy okazję pomagać również dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym Niepołomickiego Centrum Profilaktyczno-Leczniczego finansując koszty ich rehabilitacji.

Pomagamy też wykorzystując swoje zdolności budownicze :)
Do tej pory udało nam się wyremontować i częściowo wyposażyć kilka domów wspierając lokalne rodziny, których nigdy nie byłoby na to stać. Wspomagamy także podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Mężczyzn Niewidomych w Niepołomicach organizując zbiórki odzieży, czy uczestnicząc w naprawie i wyposażeniu obiektu.

Zaangażowaliśmy się również w ogólnopolską akcję „Twoja Krew Moje Życie” promującą krwiodawstwo. Gościmy w naszej firmie autobus „mobilny punkt krwiodawstwa” umożliwiający naszym pracownikom honorowe oddanie krwi i przekazanie jej najbardziej potrzebującym.

To tylko niektóre z akcji i inicjatyw, które promujemy. Jedną z ostatnich była akcja „SKŁADAMY PLECACZKA DLA DZIECIACZKA"
Udało nam się kupić i wyposażyć w odpowiednie przybory szkolne plecaki dla dzieciaków i młodzieży z okolic Niepołomic. Teraz są już gotowi do ciężkiej pracy w roku szkolnym :)

To tylko niektóre z akcji i inicjatyw, które promujemy. Nasza Komisja Charytatywna nie spoczywa na laurach i ciągle angażuje się w nowe przedsięwzięcia.