Dane kontaktowe

WILLSON & BROWN Sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 15c
02-273 Warszawa
mazowieckie, Polska

NIP: 5223077025

Etapy rekrutacji:

ETAP 1

Aplikacja

Zainteresowani ofertą pracy kandydaci aplikują na wybrane stanowisko.

ETAP 2

Selekcja

Dział HR dokonuje selekcji aplikacji, następnie wybrani kandydaci są przedstawiani kierownikowi działu który poszukuje nowego pracownika.

ETAP 3

Kontakt mailowy

Kandydaci którzy pozytywnie przeszli etap selekcji są o tym informowani drogą mailową.

ETAP 4

Kontakt telefoniczny

W większości przypadków z wybranymi kandydatami przeprowadzana jest 15 minutowa rozmowa telefoniczna, podczas której rekruter poszerza wiedzę o kandydacie.

ETAP 5

Spotkanie z zespołem rekrutacyjnym

W spotkaniu rekrutacyjnym, trwającym ok. 60 minut, bierze udział pracownik działu HR, kierownik poszukujący pracownika oraz kandydat. Spotkania odbywają się w głównej siedzibie firmy Willson & Brown: Warszawa Włochy. Dla zmotoryzowanych dostępny jest bezpłatny parking przed firmą.

ETAP 6

Przedstawienie oferty / Informacja zwrotna

Każdy z kandydatów otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyników procesu rekrutacyjnego, natomiast wybrany kandydat jest zapraszany do firmy aby omówić propozycję zatrudnienia.

ETAP 7

Zatrudnienie

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty z przyszłym pracownikiem kontaktuje się pracownik działu kadr w celu przekazania niezbędnych dokumentów. Do momentu rozpoczęcia pracy przyszły pracownik pozostaje w stałym kontakcie z działem HR.

ETAP 8

Onborading

W pierwszym tygodniu pracy organizowane jest szkolenie „Welcome”, którego celem jest wdrożenie nowych pracowników w organizację. Raz na kwartał organizowany jest rozszerzony program adaptacyjny, podczas którego nowe osoby zapoznają się z naszymi technologiami oraz wewnętrznymi procesami.