Dane kontaktowe

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Wilczak 51
62-623 Poznań
wielkopolskie, Polska

wzdw.pl

NIP: 9720914891

Poznaj nas

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jest samorządową jednostką organizacyjną, która w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełni funkcję zarządcy dróg wojewódzkich. Prowadzi zatem całokształt spraw związanych z planowaniem, budową, utrzymaniem, ochroną, przebudową i remontem tych dróg oraz zarządzaniem odbywającym się na nich ruchem, realizując w tym zakresie budżet województwa. Siedzibą WZDW jest Poznań, ale zakres jego działania obejmuje sieć około 2,7 tys. km dróg w całym regionie, z wyjątkiem dróg wojewódzkich położonych w granicach miast na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno). Zarząd ma dziewięć komórek terenowych w postaci Rejonów Dróg Wojewódzkich. Łącznie zatrudnia ponad 300 osób.

Poprzez systematyczne inwestycje, WZDW stara się polepszać układ powiązań drogowych w regionie, a przede wszystkim – podnosić poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poza przebudowami i remontami istniejących dróg, budowami obwodnic czy nowych mostów, jednostka realizuje kilka programów drogowych, jak np. Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży czy Program budowy ścieżek rowerowych.

Dzięki kolejnym unijnym perspektywom finansowym i Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu, WZDW może prowadzić więcej inwestycji. W ramach WRPO 2007-2013 jednostka zrealizowała 33 drogowe projekty o łącznej wartości ponad 750 mln zł. Obecnie przewiduje, że środki z WRPO na lata 2014-2020 pozwolą na realizację zadań o podobnej wartości na ok. 150 km dróg wojewódzkich. A do tego dochodzą jeszcze inwestycje finansowane wyłącznie z budżetu województwa.

Praca w WZDW to nie tylko gwarancja stabilnego zatrudnienia, stałego rozwoju zawodowego i przyjaznej atmosfery, ale również możliwość otrzymywania nagród za wyróżniającą się pracę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego czy dopłat do wypoczynku urlopowego i kart sportowych.