Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Warbud S.A.

Domaniewska 32
02-672 Warszawa
mazowieckie, Polska

www.warbud.pl

NIP: 5260152146

NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

To credo przyświeca Warbudowi konsekwentnie od początków istnienia firmy. Celem nadrzędnym jest dla nas obopólna satysfakcja na linii pracownik - pracodawca oraz uczciwa kooperacja. Nieprzypadkowo Warbud S.A. kilkukrotnie otrzymał Godło Inwestor w Kapitał Ludzki, przyznawane przez niezależną Fundację Obserwatorium Zarządzania jako laur dla najlepszych pracodawców na polskim rynku. Na co dzień skupiamy się na inwestowaniu w kształtowanie i rozwój kompetencji naszych pracowników, obejmując ich nowoczesnym systemem zarządzania zasobami ludzkimi.

ROZWIJAMY POTENCJAŁ PRACOWNIKÓW

Oferujemy liczne szkolenia zawodowe, językowe, kompetencyjne oraz inne kursy doskonalące umiejętności. Dofinansowujemy naukę w szkołach wyższych, w tym egzaminy na uprawnienia wykonawcze i projektowe.

PONAD WSZYSTKO SZANUJEMY ŻYCIE

Wspieramy bezpieczeństwo naszych pracowników, zapewniając najwyższej jakości środki ochrony indywidualnej, szkolenia z BHP i ratownictwa przedmedycznego oraz pomoc instruktażową.

SZLACHETNE ZDROWIE

W ramach nowoczesnej polityki personalnej, zapewniamy naszym pracownikom prywatną opiekę zdrowotną w Centrum Medycznym Medicover, grupowe ubezpieczenie NNW w Chartis Europe S.A. a także program emerytalny oparty na funduszu inwestycyjnym z ubezpieczeniem na życie. O zdrowie fizyczne dbamy także dzięki kartom Benefit-Multisport oraz aktywnie działającym w firmie klubom sportowym.

WARUNKI FINANSOWE

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie finansowe uzależnione od wyników. W przypadku czasowego oddelegowania do pracy w innej miejscowości pracownicy otrzymują pakiet dodatkowych świadczeń związanych z rozłąką.

WSPÓLNIE INWESTUJEMY

W sytuacjach trudnych pracownicy mogą skorzystać ze Środków Zakładowego Funduszu Socjalnego przeznaczonych na finansowanie bezzwrotnych zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych. Pomagamy inwestować prywatne środki, angażując pracowników w program akcjonariatu pracowniczego, funkcjonującego z powodzeniem, od lat, w Grupie VINCI.