Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Volkswagen Group Polska

Krańcowa 44
61-037 Poznań
wielkopolskie, Polska
Telefon: 61 6273000
Fax: 61 6273047
[email protected]

www.vw-group.pl/pl

Jak wygląda rekrutacja?

ETAP 1

APLIKACJA

Nadesłane przez kandydatów aplikacje są analizowane pod kątem kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

ETAP 2

WYWIAD TELEFONICZNY

Zazwyczaj po etapie selekcji aplikacji kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami w celu przybliżenia oferty współpracy, określenia poziomu motywacji oraz wstępnej weryfikacji języka angielskiego.

ETAP 3

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

Rozmowa kwalifikacyjna jest nieodłącznym elementem naszego procesu rekrutacyjnego.

Przeprowadza się ją niezależnie od tego, na jakie stanowisko aplikuje kandydat.

  • rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona przez Rekrutera z Działu Personalnego i Organizacji oraz przyszłego bezpośredniego przełożonego kandydata,
  • rozmowa jest etapem, podczas którego weryfikowane są kompetencje, motywacja i postawa kandydata, a także rozwijane są informacje dotyczące doświadczenia zawodowego,
  • na spotkaniu może pojawić się także element rozmowy prowadzony w języku obcym,
  • w przypadku większości stanowisk finalnym etapem rekrutacji jest rozmowa indywidualna z przełożonym wyższego szczebla oraz przedstawicielem działu HR i Organizacji.

W przypadku stanowisk stażowych jednym z etapów procesu rekrutacyjnego może być sesja Assessment Centre. Podczas tego spotkania kandydaci wykonują zadania grupowe oraz indywidualnie.

ETAP 4

WYBÓR KANDYDATA

Po pomyślnym przejściu całego procesu rekrutacyjnego wybieramy kandydata, spełniającego wymogi danego stanowiska.

Kandydata informujemy o wyborze telefonicznie lub osobiście.

ETAP 5

INFORMACJA ZWROTNA

Kandydatów, którzy nie zostali wybrali na dane stanowisko pracy, informujemy mailowo bądź telefonicznie o zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za zgodą kandydatów, którzy wykazali wysoki poziom mierzonych kompetencji, włączamy ich aplikacje do przyszłych procesów rekrutacyjnych o podobnym profilu stanowiska.