Dane kontaktowe

VIVE Group

ul. K. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
świętokrzyskie, Polska
Telefon: 41 347 63 50
Fax: 41 347 63 55

www.vivegroup.pl

NIP: 6570081033

Grupa VIVE

Innowacyjna, nowoczesna, rzetelna i stabilna organizacja, działająca w prężnie rozwijającej się branży recyklingu tekstyliów. Grupa VIVE stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie tekstyliów pochodzących z recyclingu, a w konsekwencji daje drugie życie tekstyliom, promując tym samym wartości pracy w cyklu gospodarki w obiegu zamkniętym.

Główna spółka VIVE Textile Recycling, działając od 26 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Organizacja nieustannie rozwija działalność w obszarach, takich jak transport i logistyka, optymalizacja kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, czy innowacyjne metody recyklingu.

Jednocześnie, jako przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie, VIVE Group czuje się, jako lider recyclingu, zobowiązana do podejmowania działań zarówno na rzecz ochrony środowiska, lokalnych społeczności, jak i edukacji rynku. Firma dokłada wszelkich starań, by swój długoterminowy sukces osiągać nie tylko poprzez innowacyjne produkty i usługi, ale również poprzez odpowiedzialne traktowanie otoczenia, w którym funkcjonuje.

Realizujemy praktyki zrównoważonego rozwoju w różnorodnej formie.
 

Planeta

Istotnym elementem długofalowej strategii VIVE Group jest dążenie do dalszego rozwoju potencjału biznesowego przy jednoczesnej redukcji kosztów oraz adaptacji do zmieniającego się otoczenia, które staje się coraz bardziej wrażliwe na środowiskowy i społeczny wpływ największych graczy biznesowych. Za główne cele w ramach strategii organizacja stawia: recycling, w tym innowacyjne programy badawczo-rozwojowe, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, odpowiednią gospodarkę odpadami, ograniczenie zużycia papieru i prądu, oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Społeczność lokalna

O sukcesie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, oprócz „twardych” czynników ekonomicznych, w coraz większym stopniu decydują czynniki „miękkie”, takie jak: kultura organizacyjna, system wartości, stosowane style zarządzania czy utrwalone w organizacji tradycje. Dlatego też staramy się je kultywować i tworzyć nowe.  

Naszym celem jest wdrożenie kompleksowych działań, które swoim zasięgiem obejmą nie tylko aspekty środowiskowe, ale również uwzględnią interesy społeczne. Na działania firmy, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, składają się więc także akcje społeczne, realizowane we współpracy z Fundacją VIVE Serce Dzieciom. VIVE Group działa również na szczeblu regionalnym, angażując się nie tylko w sponsoring sportowy (VIVE Tauron Kielce), ale i akcje charytatywne z udziałem pracowników. Firma korzysta również z usług lokalnych dostawców.

Edukacja

Kierując się zasadą przestrzegania wymagań prawnych, społecznych i innych uregulowań środowiskowych, mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, VIVE Group stara się być niezawodnym i godnym zaufania partnerem w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Spółki VIVE Group nie zapominają również o  edukacji rynku, dbając o podnoszenie świadomości ekologicznej własnych pracowników, partnerów biznesowych i klientów.


Zapoznaj się z naszą marką

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (10)