Dane kontaktowe

Viterra Polska Sp. z o.o.

Cypriana Kamila Norwida 2
80-280 Gdańsk
pomorskie, Polska
[email protected]

www.viterrapolska.pl

ETAP 1

Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych i wywiad telefoniczny z wybranymi kandydatami

Na tym etapie analizujemy wszystkie otrzymane aplikacje. Weryfikujemy doświadczenie zawodowe, umiejętności oraz wykształcenie kandydatów. Następnie wybieramy osoby, których kompetencje najlepiej pasują do poszukiwanego przez nas profilu i kontaktujemy się z nimi telefonicznie. Podczas krótkiej rozmowy sprawdzamy oczekiwania kandydatów oraz ich dopasowanie do naszych wymagań. 

ETAP 2

Test zdolności uzależniony od wymagań stanowiskowych

W czasie tego etapu stosujemy różnorodne narzędzia do oceny kluczowych na danym stanowisku, umiejętności. Wykorzystujemy testy: językowe, logiczne, analityczne, rozumienia informacji słownych.

Wyniki uzyskane przez kandydatów w poszczególnych zadaniach oceniamy w oparciu o przyjęte standardy. Dzięki wywiadom telefonicznym oraz przeprowadzonym testom, do ostatniego etapu rekrutacji zapraszamy nie tylko osoby,  które posiadają wymagane kompetencje, ale także te,  dla których praca w naszej firmie będzie interesująca i stworzy im przestrzeń do satysfakcjonującego rozwoju zawodowego.

ETAP 3

Rozmowa rekrutacyjna z menadżerem działu docelowego i działem HR

Podczas spotkania rekrutacyjnego kandydat ma okazje poznać swojego przyszłego przełożonego. 
W czasie rozmowy mamy możliwość uzupełnić i rozwinąć informacje zawarte w CV oraz  jeszcze głębiej sprawdzić dopasowanie do zespołu.

W trakcie spotkania staramy się odpowiadać na wszystkie pytania kandydata. Opowiadamy o powodach rekrutacji, strukturze działu, a także o zakresie pracy na danym stanowisku.