Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Collegium Minus ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
wielkopolskie, Polska
[email protected]

uam.edu.pl

NIP: 7770006350

Kim jesteśmy?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to ponad 100 lat doświadczeń w kształtowaniu umysłów poznaniaków, wielkopolan, Europejczyków.

Uczelnia jest jednym z trzech najlepszych ośrodków akademickich w Polsce.

Na renomę uniwersytetu wpływa tradycja, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa. Jesteśmy jedną z 10 Uczelni laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia badawcza”, a także członkiem europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR - European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions.EPICUR gwarantuje ponadnarodowy sojusz instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej oraz promuje europejskie wartości i tożsamość.

Uniwersytet jest drugim Pracodawcą pod względem ilości zatrudnianych osób w Wielkopolsce: ponad 5 tysięcy pracowników naukowych i administracyjnych.

Historia

Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z 28 października 1611 r. Kolegium Jezuickie zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet. Odnawiane później przez króla Jana Kazimierza w 1650 r. i króla Jana III Sobieskiego w 1678r umożliwiały nadawanie stopnie i tytuły magistra oraz doktoraty. Dopiero 7 maja 1919 roku, 308 lat po formalnym powołaniu do życia uniwersytetu przez króla polskiego, odbyła się w Poznaniu uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański. Pierwszym otwartym wydziałem na Uniwersytecie (1919 roku) był Wydział Filozoficzny, a pierwszym Rektorem został prof. Heliodor Święcicki. Uczelnia przez cały okres międzywojenny doskonale się rozwijała, kształcąc studentów na pięciu wydziałach w zakresie: prawa i ekonomii, medycyny, humanistyki, matematyki i nauk przyrodniczych oraz rolnictwa i leśnictwa. Otrzymywał tu dyplom co dziesiąty absolwent szkół wyższych w Polsce.

W roku 1939 okupanci natychmiast pozamykali polskie szkoły wyższe, w tym także Uniwersytet Poznański. Mimo to dzięki determinacji i heroizmowi profesorów i młodzieży akademickiej udało się w warunkach konspiracyjnych wykształcić ponad 2000 studentów.

Uniwersytet Poznański wznowił swoją działalność zaraz po ustaniu działań wojennych w Poznaniu i odłączono od jego macierzy kilka fakultetów, z których utworzono odrębne szkoły wyższe: Akademię Medyczną, Wyższą Szkołę Rolniczą i Akademię Wychowania Fizycznego. Uniwersytet Poznański, od r. 1955 jako Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, przetrwał okres osłabienia jego struktury, pozostał główną uczelnią Poznania i stopniowo zyskiwał na znaczeniu w systemie polskiego szkolnictwa wyższego.

HR Excellence in Research

Komisja Europejska, wyróżniła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i przyznała logo HR Excellence in Research. Znak ten przyznawany jest instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Karta i Kodeks są jednymi z najważniejszych dokumentów europejskiej polityki na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. Komisja Europejska promuje wyróżnione instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (4)