Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
wielkopolskie, Polska
Telefon: 61 856 93 47
[email protected]

ue.poznan.pl

NIP: 7770005497

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu utworzony w 1926 roku należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Siłą Uczelni jest jej potencjał naukowy, warunki kształcenia oraz orientacja na współpracę z biznesem.

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą świetnie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia prawie 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej.

Misja, Wartości i Wizja

W poczuciu społecznej odpowiedzialności prowadzimy innowacyjne badania oraz kształcimy liderki i liderów przyszłości.

Nasza misja oznacza, że:

 • kultywujemy tradycję Uczelni stworzonej przez przedsiębiorców i czerpiemy
  z doświadczenia dynamicznie rozwijającego się regionu,
 • wyznaczamy trendy w badaniach naukowych,
 • kształcimy liderki i liderów budujących lepszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą,
 • stanowimy źródło rozwiązań eksperckich oraz innowacji dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego,
 • szanujemy otoczenie, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Realizując misję, opieramy się na następujących WARTOŚCIACH, czyli zasadach, które są dla nas ważne każdego dnia:

 • jesteśmy OTWARCI na drugiego człowieka i zmieniający się świat,
 • jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia,
 • jesteśmy ODWAŻNI w myśleniu i ROZSĄDNI w działaniu,
 • jesteśmy KOMPETENTNI oraz WIARYGODNI jako partner biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Dążymy do ciągłego rozwoju, dlatego WIZJA UNIWERYSTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU to:

W 2030 roku UEP to Uczelnia skupiająca międzynarodową społeczność akademicką, wnosząca wkład do światowej wiedzy ekonomicznej, wspierająca rozwój nowoczesnego biznesu i przyczyniająca się do postępu społecznego zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

Benefity

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)