Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Trodat Polska

Marywilska 22
03-228 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: + 48 22 339 36 00
[email protected]

www.trodat.pl

NIP: 1132374181

Proces rekrutacji

Zależy nam na tym, żeby zatrudniać dobrze dobranych kandydatów, którzy zostaną w firmie na dłużej.

Dlatego nasz proces rekrutacji jest złożony i podczas rozmów kwalifikacyjnych zawsze staramy się postępować merytorycznie, konkretnie i szczegółowo.

Naszym celem jest aby, podpisując umowę o pracę, obie strony wiedziały czego mogą się spodziewać i mogły podjąć decyzję o współpracy świadomie, w oparciu o fakty. Dotyczy to zarówno pracodawcy jak i pracownika.

Szukamy ludzi z pasją, nie zależy nam na zatrudnieniu kogoś, kto po kilku miesiącach zrezygnuje. Podczas rekrutacji nie tylko zadajemy pytania, ale też przekazujemy informacje o firmie i stanowisku oraz zachęcamy kandydatów do zadawania własnych pytań.

Wybierając najlepszego kandydata bierzemy pod uwagę nie tylko umiejętności zawodowe, ale również proaktywną postawę, dopasowanie do zespołu i chęć rozwoju.

ETAP 1

Ogłoszenie rekrutacyjne

Dobry opis stanowiska i przemyślane oczekiwania to podstawa. Dlatego każdy punkt w naszym ogłoszeniu ma znaczenie. Jeśli piszemy w wymaganiach, że szukamy osoby posługującej się językiem angielskim, to komunikacja w tym języku będzie codziennym elementem pracy. Jeśli stawiamy na doświadczenie, to nie zatrudnimy stażysty.

ETAP 2

Wstępna selekcja CV

Spośród nadesłanych aplikacji wybieramy te osoby, które w największym zakresie spełniają kryteria opisane w ogłoszeniu.

ETAP 3

Rozmowa telefoniczna

Około 15 minutowa rozmowa z kandydatem o jego doświadczeniu i umiejętnościach, której celem jest wybranie osób spełniających podstawowe kryteria. Szanujemy czas kandydatów, dlatego pierwsza rozmowa jest przeprowadzana przez telefon.

ETAP 4

Pierwsze spotkanie rekrutacyjne

Na ogół prowadzone jest przez bezpośredniego przełożonego. Jest to pogłębiony wywiad dotyczący umiejętności, doświadczenia zawodowego i motywacji kandydata. Na tym etapie możemy poprosić o rozwiązane kilku zadań sprawdzających umiejętności zawodowe.

ETAP 5

Drugie spotkanie rekrutacyjne

W drugim spotkaniu bierze udział bezpośredni przełożony oraz ktoś z kierownictwa firmy (najczęściej jest to osoba odpowiedzialna za HR). Celem spotkania jest potwierdzenie umiejętności zawodowych kandydata oraz sprawdzenie czy dany kandydat wpisuje się w naszą kulturę organizacyjną. To spotkanie jest dla kandydata okazją do poznania firmy. Po tym spotkaniu możemy poprosić kandydata o referencje.

ETAP 6

Przedstawienie oferty współpracy

Z wybraną osobą kontaktujemy się telefonicznie i ustalamy warunki współpracy, które następnie zawsze potwierdzamy drogą mailową.

ETAP 7

Przekazanie uczestnikom procesu informacji o wynikach

Kontaktujemy się ze wszystkimi uczestnikami spotkań rekrutacyjnych, niezależnie od wyniku.