Dane kontaktowe

Thales Polska sp. z o.o.

gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: +48 22 63 95 200
Fax: +48 22 63 95 299
[email protected]

www.thalesgroup.com/careers

Opieka medyczna

Każdy pracownik Thales Polska od początku zatrudnienia ma dostęp do programu bezpłatnej opieki medycznej z dostępem do lekarzy-specjalistów oraz możliwością jej wykupienia dla najbliższej rodziny w pakiecie za atrakcyjną kwotę.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zasady tworzenia i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Thales Polska sp. z o.o. oraz coroczny Komunikat Komisji Socjalnej.

Multisport

Dofinansowujemy pracownikom karty Multisport, umożliwiające korzystanie z programu sportowo-rekreacyjnego w wybranym mieście.

Ubezpieczenie PZU

Oferujemy pracownikom możliwość przystąpienia do dobrowolnej polisy PZU na atrakcyjnych zasadach, dotyczącej ubezpieczenia na życie i NNW.

Zarządzanie przez cele powiązane z systemem motywacyjnym

Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w planowaniu swoich celów indywidualnych, rozliczanych w cyklu rocznym. Pracownicy na wyższych poziomach odpowiedzialności mają powiązane wyniki swojej pracy  z systemem motywacyjnym.

Know-how w międzynarodowych projektach

Umożliwiamy naszym pracownikom pracę przy innowacyjnych projektach z wykorzystaniem najnowszych technologii, wymieniając się doświadczeniem z realizowanych projektów ze współpracownikami na całym świecie.

Integracja

Po pracy przychodzi czas na zasłużony odpoczynek, w ramach którego spotykamy się całym zespołem na corocznych wigiliach i  imprezach integracyjnych, gdzie zabawa trwa do białego rana.

Rozwój zawodowy

Thales działa na niezwykle dynamicznie zmieniających się rynkach międzynarodowych. W celu utrzymania przewagi konkurencyjnej oraz ciągłego zwiększania wyników, niezbędni są wysoce kompetentni i zmotywowani pracownicy, stale rozwijający swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Aby sprostać tym wymaganiom, Thales stworzył mechanizm pozwalający na dostosowanie rozwoju zawodowego swoich pracowników do aktualnych i przyszłych potrzeb biznesowych, co umożliwiają coroczne rozmowy z udziałem pracownika i jego przełożonego. W ich wyniku powstają indywidualne plany rozwoju zawodowego pracowników, uwzględniające zarówno cele strategiczne firmy, jak i indywidualne plany i dążenia pracownika oraz umożliwiające mu rozwój zawodowy według określonej ścieżki kariery. Proces ten stanowi ponadto okazję do rozmowy o potrzebach szkoleniowych oraz możliwościach zmian w zakresie rozwoju kariery.

Budowanie ścieżki kariery

Jest to wspólna inicjatywa wymagająca ścisłej współpracy między pracownikami, menedżerami oraz działem HR. Poszukujemy stale możliwości do kreowania otwartego, motywującego środowiska pracy oraz zachęcamy pracowników do odgrywania aktywnej roli w kształtowaniu ich zawodowej przyszłości. Budowanie planów rozwoju zawodowego opieramy na 3 poniższych ścieżkach. Każda z nich jest równie ważna dla sukcesu firmy.

  • Professionals
  • Experts & Specialists
  • Team managers

Szkolenia

Naszą ambicją jest przedstawienie pracownikom atrakcyjnej ścieżki kariery, dlatego inwestujemy w szkolenia i szeroko rozumiane rozwijanie kompetencji. Nasi pracownicy mogą skorzystać z programu szkoleń wewnętrznych (lokalnych i zagranicznych), jak również zewnętrznych kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych. Uzupełnieniem szkoleń tradycyjnych są również moduły e-learningowe wdrożone przez korporacyjny Thales University,  w celu rozszerzenia możliwości szkolenia pracowników Thales na całym świecie.  Nad szkoleniami czuwa funkcjonujące w Thales Polska Centrum Szkoleniowe.