Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

TELE-FONIKA Kable S.A.

Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice
małopolskie, Polska
Telefon: +48 12 372 7552
[email protected]

tfkable.com

NIP: 6260004386

Jak wygląda rekrutacja?

Za proces rekrutacji pracowników, przy zaangażowaniu i aktywnym wsparciu ze strony kierownictwa, jest odpowiedzialny Dział Kadr.

ETAP 1

Aplikacja

Wszystkie oferty pracy zawierają najważniejsze informacje dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego na danym stanowisku. Jeśli Twój profil zawodowy odpowiada naszym oczekiwaniom, aplikuj! 

ETAP 2

Selekcja kandydatów

Analizujemy dokumenty aplikacyjne kandydatów. Wybrane osoby, których doświadczenie zawodowe jest najbliższe naszym oczekiwaniom i wymaganiom, zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną.  

ETAP 3

Rozmowy kwalifikacyjne

Na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami obecni są specjaliści z Działu Kadr oraz przedstawiciel działu, do którego prowadzona jest rekrutacja. Możesz spodziewać się, że podczas spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące Twoich dotychczasowych doświadczeń zawodowych, wiedzy wymaganej na danym stanowisku, predyspozycji, zainteresowań, motywacji i oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej odpowiadamy na wszelkie pytania kandydatów dotyczące naszej firmy, kultury organizacyjnej i oferowanego stanowiska. Często prosimy także o przygotowanie studium przypadku, rozwiązanie testów analitycznych czy wypełnienie kwestionariuszy osobowościowych. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych wybranych osób.

ETAP 4

Zakończenie rekrutacji

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym przekazujemy kandydatom biorącym w nim udział finalną informację na temat podjętej decyzji, w formie telefonicznej lub mailowej. Wybranym kandydatom przedstawione zostają warunki zatrudnienia. 

ETAP 5

Rozpoczęcie pracy

Podczas pierwszego dnia pracy nowy pracownik przechodzi szkolenie ogólnoorganizacyjne składające się z kilku modułów, dzięki którym poznaje strukturę naszej firmy i zasady jej funkcjonowania. Kolejne dni to czas poświęcany na wdrożenie stanowiskowe – zapoznanie się z obowiązującymi w naszej firmie standardami i specyfiką pracy na danym stanowisku.