Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna

KS.PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3
40-114 Katowice
śląskie, Polska

NIP: 9542583988

W Grupie TAURON realizujemy wiele projektów i programów rozwojowych, dzielimy się wiedzą, wspieramy w codziennej realizacji zadań oraz rozwijamy nasze kompetencje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, studiach.       

Poznaj kluczowe inicjatywy rozwojowe w Grupie TAURON, w które są zaangażowani nasi pracownicy:

Akademia Trenerów Wewnętrznych

to inicjatywa, która ma na celu dzielenie się i utrwalanie zgromadzonej w organizacji wiedzy oraz utrzymanie i rozwijanie kluczowych kompetencji. Akademię tworzą pracownicy (trenerzy wewnętrzni), którzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.

Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON

to cykliczne wykłady dla pracowników, prowadzone przez ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki, biznesu, kultury oraz rozwoju osobistego.

Rozwój liderów

to szkolenia indywidualne, jak i programy kompleksowo rozwijające kompetencje przywódcze, których celem jest rozwój liderów i dążenie do partnerskiego modelu zarządzania.

Udział w szkoleniach specjalistycznych i ogólnorozwojowych

to rozwój kompetencji pracowników poprzez udział w konferencjach i szkoleniach przydatnych w różnych obszarach i na różnych stanowiskach.

Wewnętrzny rynek pracy

to miejsce, gdzie publikowane są oferty pracy z różnych obszarów działalności i na różne stanowiska, które skierowane są w pierwszej kolejności do pracowników Grupy TAURON. Stawiamy na rozwój i wymianę doświadczeń pomiędzy Spółkami.