Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Systemics-PAB Sp. z o.o.

ul. Wołodyjowskiego 46B
02-724 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 0048 224247001

www.syspab.eu

NIP: 1130023394

Specjalnością Systemics-PAB są kompleksowe usługi badania jakości usług, bezpieczeństwa i wydajności sieci telekomunikacyjnych dla operatorów, dostawców infrastruktury i regulatorów rynku w Polsce i na całym świecie. Analizujemy i dostarczamy informacje jaka jest rzeczywista jakość sieci i świadczonych w niej usług w zakresie wszystkich technologii.

Oferujemy też urządzenia do testowania sieci Ethernet/Virtual/Cloud oraz profesjonalne testy sieci IT, aplikacji i cyberbezpieczeństwa.

W swojej pracy kierujemy się ideą odpowiedzialności biznesowej i środowiskowej oraz przyczyniamy się do rozwoju przyszłej kadry inżynierskiej naszego kraju.

Spółka Systemics-PAB ma siedzibę w Warszawie i biura regionalne m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Rosji.

Fragmenty raportu o gotowości do świadczenia usług 5G w Polsce

Tekst na podstawie fragmentów „Gotowość sieci komórkowych do świadczenia usług 5G – raport z wyników niezależnych pomiarów Systemics-PAB w Warszawie w dniach 23-27 sierpnia 2021.

„Z wprowadzeniem technologii 5G wiążą się liczne obietnice i zapowiedzi. Pierwsze i najgłośniejsze dotyczą prędkości transmisji – deklaracje mówią o osiąganiu setek Mbps lub nawet prędkości rzędu Gbps. Tutaj należy ostudzić oczekiwania – bez dedykowanego pasma o znacznie większej szerokości pozostaniemy znacznie bliżej tego co znamy z LTE.

Równie istotnym aspektem – choć budzącym znacznie mniejsze emocje – jest oczekiwanie zmniejszenia przez 5G opóźnienia w przesłaniu pakietów pomiędzy telefonem a serwerem (ang. Round Trip Time latency). Tutaj czynnikiem ograniczającym nie jest dostępne pasmo, ale w znacznie większym stopniu jest nim architektura sieci.

Wszystkie 4 sieci 5G dostępne obecnie w Polsce działają w trybie 5G NSA (Non-Stand Alone), co oznacza, że telefon korzystający z sieci 5G równolegle korzysta również z sieci LTE i częstotliwości do niej przypisanych. Wynika stąd, że gdy obserwujemy wyniki sieci 5G, to tak naprawdę w pewnej części są to wyniki sieci LTE. Wpływ starszej technologii jest większy dla operatorów, którzy alokują kanały o mniejszej szerokości dla 5G (Orange, Play, T-Mobile), jest zaś mniej istotny dla Plusa, który wykorzystuje kanał 40 MHz.”

Pełny raport z wyników pomiarów dostępny jest w zakładce Newsroom na stronie www Systemics.com.pl

Jak oceniać jakość 5G?

Całościowa ocena jakości sieci 5G wymaga adekwatnej metodologii. Najprostszym rozwiązaniem jest „przedłużenie” metodologii znanej z LTE poprzez zaostrzenie wymagań na prędkości transferu, opóźnienia i inne podstawowe parametry.

Taka droga na skróty prowadzi jednak donikąd. Stoimy bowiem przed zmianą generacyjną – i choć trudno to jeszcze dostrzec, wystarczy przypomnieć sobie jak korzystaliśmy z telefonu przed erą smartfonów, żeby zrozumieć konsekwencje.

Metodologię do oceny jakości 5G Systemcis-PAB stworzył niejako od nowa.

Jako bazę przyjęto wyniki projektu europejskiego METIS II (Mobile and Wireless communications Enablers for the 2020 Information Society-II). Projekt ten zakłada, że jakość sieci będzie oceniana w 5ciu różnych sposobach wykorzystania sieci przez użytkownika (ang. Use Case):

Use Case 1 – dostęp do informacji w sieciach o dużej o gęstej ruchu: Szybko poruszający się użytkownik miejski, korzystający z usług o średniej intensywności: oglądanie wideo w jakości 1080 lub 4k.

Use Case 2 - biuro w wirtualnej rzeczywistości: Choć jeszcze niedawno mógł to być abstrakcyjny koncept, w dobie powszechnej pracy zdalnej taki sposób wykorzystania sieci nikogo już nie zdziwi. Użytkownik stacjonarny, ogromne zapotrzebowanie na prędkość pobierania / wysyłania.

Use Case 3 - szerokopasmowy dostęp do usług transmisji danych wszędzie: Poruszający się użytkownik w obszarze podmiejskim, akceptujący korzystanie z usług o niższej jakości niż w obszarze miejskim (UC1). Kluczowa jest ciągłość dostępu do usług.

Use Case 4 - masowa obecność Internetu rzeczy: Do 1 mln urządzeń IoT w 1km2, niewielkie wolumeny danych generowany przez pojedyncze urządzenie. Tolerancje na opóźnienie może być zmienna.

Use Case 5 – skomunikowane samochody: Kluczowa jest bezbłędne i niezawodne przesyłanie danych utrzymując niewielkie opóźnienie – nawet przy bardzo dużych prędkościach poruszania się.

Każde z powyższych zastosowań jest zdefiniowane przez zestaw wskaźników jakościowych oraz minimalne wartości, które wskaźniki powinny osiągać, aby zapewnić możliwość korzystania na dobrym poziomie z usług właściwych dla poszczególnych przypadków zastosowań. Pośród tych wymagań znajdujemy wysoką dostępność usług (zasięg sieci i pewność nawiązania połączenia), wysoką szybkość transmisji danych na kierunku od i do sieci, niskie opóźnienia transmisji i zapewnienie możliwości podłączenia bardzo dużej liczby urządzeń.

Ponieważ obecne sieci 5G nie są jeszcze sieciami 5G w pełnym tego słowa znaczeniu to jesteśmy świadomi, że nie mogą one w 100% wypełnić oczekiwań jakie się przed nimi stawia.

Więcej na temat metodologii oceny jakości sieci 5G czytaj w zakładce Newsroom na stronie Systemics.com.pl