Dane kontaktowe

Synthos SA

Chemików 1
32-600 Oświęcim

NIP: 5490002108

Staże i praktyki

  • Praktyki letnie

Co roku poszukujemy otwartych, kreatywnych osób, posługujących się płynnie językiem angielskim, zainteresowanych praktykami płatnymi bądź stażem między innymi w następujących obszarach: R&D, Sprzedaż, Zakupy, Produkcja, Finanse, IT, Marketing. Praktyki odbywają się od czerwca do września i trwają jeden, dwa lub trzy miesiące.
 

  • Generacja Synthos

Program kierowany do doktorantów oraz studentów ostatnich lat kierunków chemicznych. Podczas programu uczestnicy  realizują projekty badawczo-rozwojowe zdefiniowane wspólnie z naszym Centrum R&D. W ramach tego programu współpracujemy z jednostkami badawczymi i wieloma uczelniami wyższymi, zarówno w kraju jak i za granicą.
 

  • Młody inżynier

Projekt skierowany do absolwentów uczelni chemicznych i  technicznych, którzy swoją przyszłość wiążą z przemysłem.  Celem projektu jest znalezienie i wykształcenie odpowiedniej kadry, która w przyszłości obejmie kierownicze  stanowiska na poszczególnych wydziałach produkcyjnych.
 

  • Klasa chemiczna (plus Indeks Synthos)

W ramach współpracy z Powiatowym Zespołem nr 2 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu, Synthos przygotował program dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole średniej udostępniając im możliwość kontynuacji nauki na  sponsorowanym kierunku „Technik technologii chemicznej”. W ramach tego programu wprowadzony został Indeks Synthos, przyznawany uczniom wyróżniającym się dobrymi wynikami w nauce oraz dobrą oceną praktyk odbywanych w naszej firmie.
 

  • Ambasador Synthos

Program skierowany do studentów, którzy chcą współpracować z naszą firmą w trakcie roku akademickiego poprzez reprezentowanie naszej firmy na swoich uczelniach i promowanie naszych działań i programów.