Dane kontaktowe

Straż Miejska Wrocławia

Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
dolnośląskie, Polska
Telefon: 713 700 269
[email protected]

www.smwroclaw.pl

POZNAJ NAS

Od 28 lat dbamy o Wrocław i jego mieszkańców. Obszar naszych działań obejmuje m.in. ochronę spokoju mieszkańców i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia strażnicy miejscy współdziałają z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli. Zależy nam na budowaniu i podnoszeniu jakości życia mieszkańców, studentów, turystów, jak i osób przebywających czasowo w naszym mieście.

Współpracujemy z:

 • Policją
 • Radami Osiedli Wrocławia
 • Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
 • Placówkami oświatowymi
 • Organizacjami pożytku publicznego
 • Stowarzyszeniami na rzecz ochrony praw zwierząt
 • Fundacjami 

i oczywiście mieszkańcami

Czym się zajmujemy

Realizujemy zadania w zakresie ochrony porządku publicznego we Wrocławiu, w szczególności poprzez:

 • patrolowanie wyznaczonych rejonów służbowych na terenie miasta Wrocławia
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi
 • kontrolę wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na administratorów, gospodarzy domów
 • oddziaływanie na służby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych
 • utrzymywanie stałych kontaktów z wyznaczonymi radami osiedli, wspieranie inicjatyw  mieszkańców
 • działania kontrolne i profilaktyczne ograniczające zjawiska degradacji środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałających niszczeniu zieleni, kompleksów leśno – parkowych i zanieczyszczaniu powietrza, wód i gleby
 • wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących, egzekwowanie obowiązku ich humanitarnego traktowania
 • egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania z odpadami
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym

Dołącz do nas!

OFERUJEMY:

- stabilność zatrudnienia:

 • umowa o pracę

- atrakcyjny system wynagrodzeń:

 • dodatki za wieloletnią pracę
 • dodatki za pracę w godzinach nocnych
 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”
 • premie i nagrody uznaniowe

- możliwości rozwoju i korzyści:                                  

 • atrakcyjne szkolenia m.in. z  taktyki i techniki interwencji, pierwszej pomocy, przepisów prawa (w tym przepisów prawa miejscowego)
 • aplikanci odbywają praktykę w różnych oddziałach Straży Miejskiej, dzięki czemu  każdy znajdzie miejsce dla siebie
 • wysoko wykwalifikowana kadra szkoleniowa uczy właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • ukończony kurs podstawowy Strażnika Gminnego kwalifikuje do pracy w Straży Miejskiej na terenie całej Polski
 • stawiamy na podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pracowników

- dodatkowe benefity:

 • możliwość uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe
 • dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych rodzajów pomocy socjalnej
 • profesjonalne zaplecze sportowo – rekreacyjne
 • karta FitSport
 • korzystne ubezpieczenie indywidualne

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)