Dane kontaktowe

Steriscience Sp. z o.o.

ul. Daniszewska 10
03-230 Warszawa
mazowieckie, Polska

Jak wygląda rekrutacja

ETAP 1

Kandydaci wypełniają formularz aplikacyjny podpięty pod dane ogłoszenie i załączają swoje CV. Nadesłane dokumenty są przez nas uważnie analizowane.

ETAP 2

Analizujemy CV i wybieramy te, które najbardziej spełniają wymagania danego stanowiska.

ETAP 3

Wybrani kandydaci biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej służącej ocenie ich kompetencji, motywacji oraz dopasowania do wartości i zasad Spółki.

Rozmowy są prowadzone przez pracownika Działu HR oraz Managera Działu.

ETAP 4

W przypadku niektórych stanowisk kandydaci są zapraszani na rozmowę finałową z udziałem Zarządu Spółki.

ETAP 5

Proces rekrutacyjny kończy się złożeniem oferty pracy wybranemu kandydatowi poprzez podpisanie listu intencyjnego.

ETAP 6

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego wszyscy kandydaci biorący udział w rozmowach rekrutacyjnych otrzymują informację zwrotną i podziękowanie.