Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Southco Poland sp. z o.o.

Tajęcina 106
36-002 Jasionka
podkarpackie, Polska

www.southco.com

ETAP 1

Aplikacja na wybraną ofertę

Pierwszy krok należy do Ciebie! Sprawdź nasze oferty, wybierz tę, która Cię interesuje i wyślij do nas swoje CV.

CV powinno być napisane w języku takim samym jak treść ogłoszenia rekrutacyjnego na które aplikujesz oraz zawierać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Przykładową treść klauzuli zgody znajdziesz poniżej.

ETAP 2

Selekcja aplikacji

Na tym etapie rekruter wybiera aplikacje kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pamiętaj, że w bazie kandydatów są przechowywanie CV tylko tych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę i tylko takie aplikacje mogą zostać włączone do kolejnych procesów rekrutacyjnych.

ETAP 3

Rozmowa telefoniczna

Kolejny etap to rozmowa telefoniczna z naszym rekruterem. Rozmowa ta może mieć dwie formy: zaproszenie na spotkanie lub krótki wywiad telefoniczny, podczas którego pytamy m.in. o:

 • Wiedzę merytoryczną związaną z stanowiskiem, na które aplikujesz
 • Twoje doświadczenie
 • Umiejętności
 • Znajomość języków obcych
 • Formalne kwestie związane z zatrudnieniem (okres wypowiedzenia i oczekiwania finansowe)

Ten etap to również czas dla Ciebie. W czasie rozmowy z rekruterem  uzyskasz informacje na temat firmy, stanowiska na które aplikowałeś oraz innych ważnych dla Ciebie kwestii.

Pamiętaj, że, warto zadbać o swój wizerunek już na tym etapie.

ETAP 4

Spotkanie z Rekruterem i/lub Menedżerem

Podczas spotkania będziesz mieć możliwość poznać przyszłego przełożonego oraz dowiedzieć się jeszcze więcej o stanowisku, na które aplikowałeś. Na tym etapie możemy poprosić Cię również o udział w testach merytorycznych, językowych lub osobowościowych.

Pamiętaj, że na to spotkanie warto przygotować listę pytań związanych ze stanowiskiem, na które aplikujesz.

ETAP 5

Oferta i ustalenie warunków pracy

Na tym etapie, otrzymasz ofertę zawierającą informacje na temat: formy zatrudnienia, daty rozpoczęcia współpracy oraz oferowanych benefitów.

ETAP 6

Adaptacja

W czasie pierwszych dni pracy czeka Cię program adaptacyjny, podczas którego, będziesz mógł się zapoznać z  historią i strukturą TouchPoint Inc., naszymi wartościami i podstawowymi procesami dotyczącymi pracowników. Wprowadzimy Cię we wszystkie szczegóły związane z Twoim zakresem obowiązków, kwestiami organizacyjnymi i poznaniem naszej kultury organizacyjnej.
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w TouchPoint Inc. są dostępne na naszej stronie: https://southco.com/en_us_int/privacy

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  W PROCESIE REKRUTACJI

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  TouchPoint Inc., w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TouchPoint Inc., w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Jestem świadomy/a, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest TouchPoint Inc. Może Pani/Pan skontaktować się z nami drogą mailową: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją na wolne stanowiska pracy.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 12 miesięcy od daty wpływu do nas Pani/Pana CV lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, wspierających nas w zakresie rekrutacji, jak również innym spółkom z TouchPoint Inc., na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Dostęp do danych mają również rekruterzy TouchPoint Inc. w krajach trzecich, w których wprowadzono platformę internetową, poprzez którą możliwe jest składanie aplikacji rekrutacyjnych. Dane są chronione przez Wiążące Reguły Korporacyjne TouchPoint Inc., które zapewniają równoważny poziom ochrony wszystkich danych osobowych przekazywanych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niektóre prace serwisowe są wykonywane przez usługodawców, lub kilku usługodawców w Indiach. Podmioty te są zobowiązane standardowymi klauzulami umownymi zgodnymi z wytycznymi Komisji Europejskiej.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.