Dane kontaktowe

SERIS KONSALNET HOLDING S.A.

Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
mazowieckie, Polska

NIP: 7010177382

Poznaj nas

Seris Konsalnet jest największą firmą branży ochrony w Polsce. Nieprzerwanie od 25 lat dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twojej firmy. Czynnie uczestniczymy w procesie konsolidacji krajowego rynku ochrony – w ciągu ostatnich kilku lat dokonaliśmy akwizycji wielu firm ochrony w całym kraju. W 2012 roku, po przejęciu jednego z konkurentów Seris Konsalnet stał się największą firmą ochrony na polskim rynku.

Po wejściu w skład Grupy Seris w maju 2019, Seris Konsalnet stał się częścią jednej z dziesięciu największych na świecie firm w branży rozwiązań dla bezpieczeństwa.

Wartości

SZACUNEK - oznacza, że ważny jest nie tylko interes naszej firmy, lecz również interesy współpracowników, klientów, dostawców i partnerów. Wierzymy, że nasze bogate doświadczenie, umiejętności, pochodzenie i oczekiwania są gwarancją zrównoważonego działania i rozwoju.

WSPÓŁPRACA – dzielenie się informacjami, wiedzą, umiejętnościami i najlepszymi praktykami to jeden z fundamentów naszej misji i podstawa nieustannego rozwoju. Nasz biznes wymaga stałej interakcji i ścisłej pracy zespołowej. To powoduje, że jesteśmy zawsze gotowi do współpracy i do­ceniamy wkład każdego członka zespołu.

DYNAMIKA – podstawą naszego sukcesu jest wewnętrzna motywacja, działanie zgodne z zasadami oraz zaangażowanie każdego pracownika. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu potrafimy dostosować nasz biznes do zmian zachodzących w branży i do zmieniających się oczekiwań klien­tów. Zachęcamy wszystkich pracowników do wychodzenia z nowymi ini­cjatywami oraz do działań wykraczających poza standardowe obowiązki.

DYSCYPLINA – stale angażujemy się we wdrażanie i przestrzeganie zasad, procedur i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo osób i mienia. Co równie ważne, Grupa SERIS rozwija swoje procedury i zasady działania w zgodności z prawnymi regulacjami. Dzięki rygorystycznemu podejściu do przestrzegania zasad i procedur, zawsze zapewniamy naszym Klientom najwyższy poziom usług.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (7)