Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

SERIS KONSALNET HOLDING S.A.

Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
mazowieckie, Polska

NIP: 7010177382

Poznaj nas

Seris Konsalnet jest największą firmą branży ochrony w Polsce. Nieprzerwanie od 25 lat dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twojej firmy. Czynnie uczestniczymy w procesie konsolidacji krajowego rynku ochrony – w ciągu ostatnich kilku lat dokonaliśmy akwizycji wielu firm ochrony w całym kraju. W 2012 roku, po przejęciu jednego z konkurentów Seris Konsalnet stał się największą firmą ochrony na polskim rynku.

Po wejściu w skład Grupy Seris w maju 2019, Seris Konsalnet stał się częścią jednej z dziesięciu największych na świecie firm w branży rozwiązań dla bezpieczeństwa.

Wartości

SZACUNEK - oznacza, że ważny jest nie tylko interes naszej firmy, lecz również interesy współpracowników, klientów, dostawców i partnerów. Wierzymy, że nasze bogate doświadczenie, umiejętności, pochodzenie i oczekiwania są gwarancją zrównoważonego działania i rozwoju.

WSPÓŁPRACA – dzielenie się informacjami, wiedzą, umiejętnościami i najlepszymi praktykami to jeden z fundamentów naszej misji i podstawa nieustannego rozwoju. Nasz biznes wymaga stałej interakcji i ścisłej pracy zespołowej. To powoduje, że jesteśmy zawsze gotowi do współpracy i do­ceniamy wkład każdego członka zespołu.

DYNAMIKA – podstawą naszego sukcesu jest wewnętrzna motywacja, działanie zgodne z zasadami oraz zaangażowanie każdego pracownika. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu potrafimy dostosować nasz biznes do zmian zachodzących w branży i do zmieniających się oczekiwań klien­tów. Zachęcamy wszystkich pracowników do wychodzenia z nowymi ini­cjatywami oraz do działań wykraczających poza standardowe obowiązki.

DYSCYPLINA – stale angażujemy się we wdrażanie i przestrzeganie zasad, procedur i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo osób i mienia. Co równie ważne, Grupa SERIS rozwija swoje procedury i zasady działania w zgodności z prawnymi regulacjami. Dzięki rygorystycznemu podejściu do przestrzegania zasad i procedur, zawsze zapewniamy naszym Klientom najwyższy poziom usług.

Nasze osiągnięcia

Seris Konsalnet znalazł się w gronie TOP 300 Najlepszych Polskich Pracodawców wg magazynu Forbes Polska. Poland’s Best Employers 2021 to zestawienie 300 firm w Polsce, których działania w zakresie HR nagrodzone zostały tytułem najlepszego pracodawcy. Podstawą badania była lista około 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników. Listę tę zespół firmy badawczej Statista sporządził na podstawie obszernej analizy m.in. czasopism specjalistycznych oraz informacji udostępnianych przez stowarzyszenia branżowe czy instytucje badań gospodarczych. W badaniach ankietowych, wypełniając specjalny kwestionariusz, wzięło udział ponad 10 tysięcy pracowników! Oceniali m.in. swoje perspektywy pracy w firmie, relacje między pracownikami, jakość zarządzania oraz obciążenie pracą.

Jak pisze redakcja Forbesa: „Trzysta podmiotów, które znalazły się na ostatecznej liście, to absolutna czołówka, najlepsi z najlepszych. To firmy, które należy – wręcz trzeba – podglądać i naśladować rozwiązania dobre dla pracowników i tak przez nich oceniane.”

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (12)