Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

SATEL Sp. z o.o.

Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
pomorskie, Polska
Telefon: 58 320 94 00
Fax: 58 320 94 01
[email protected]

Dlaczego warto pracować w firmie SATEL?

Stawiamy na najnowsze technologie, kreatywną pracę zespołową i rozwój zawodowy. Nasze działania budują lojalność i identyfikację z firmą, dając poczucie stabilności – średni staż pracy w SATEL to 8,5 roku. Zatrudniamy i doceniamy 300 specjalistów z różnych branż, stale poszukujemy też młodych talentów - studentów i absolwentów dążących do bycia ekspertami. Pomaga nam w tym m.in. projekt eduSATEL, w ramach którego tworzymy pracownie systemów alarmowych w szkołach średnich i wyższych na terenie całej Polski oraz współtworzymy innowacyjny, praktyczny program nauczania przedmiotów specjalizacyjnych.

Program w pigułce:

  • Czas trwania praktyk: 2-6 tygodni.
  • Czas trwania stażu: 1-3 miesiące.
  • Rekrutacja prowadzona jest cały rok.
  • Istnieje możliwość odbycia praktyk/stażu zarówno w roku akademickim, jak i w czasie wakacji.
  • W przypadku praktyk/staży objętych programem nauczania podpisujemy stosowne umowy z uczelniami.
  • W przypadku płatnej praktyki/stażu podpisujemy umowę zlecenie.
  • Wystawiamy zaświadczenie potwierdzające ukończenie praktyki/stażu, a na życzenie także list referencyjny.

Doceniamy zdolnych stażystów

Udział w programie to nie tylko szansa na uzyskanie praktycznej wiedzy bezpośrednio od ekspertów SATEL, lecz zwiększenie szans na stałe zatrudnienie w firmie. Absolwenci programu są bowiem zapraszani w pierwszej kolejności do udziału w procesach rekrutacji. Co ważne, współpraca z SATEL w ramach umowy o pracę jest możliwa także jeszcze przed zakończeniem nauki w szkole wyższej.