Dane kontaktowe

SAS Institute Sp. z o.o.

Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
mazowieckie, Polska

www.sas.com/poland

NIP: 1180085523

PRACA Z EKSPERTAMI

Tworzymy zaawansowane rozwiązania analityczne dla wielu sektorów i branż – bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, przemysłu. Oznacza to, że będziesz miał okazję pracować z ekspertami i czerpać z ich doświadczeń i wiedzy. Nie tylko przy okazji pracy projektowej, ale również w procesie wymiany wiedzy podczas sesji wewnętrznych. Możesz korzystać z korporacyjnych zasobów wiedzy oraz centrum szkoleniowego SAS Polska – SAS Innovation HUB, w którym naszych klientów i pracowników szkolą wewnętrzni trenerzy.

Posiadamy zdefiniowane ścieżki kariery dla wszystkich stanowisk. Możesz poruszać się pomiędzy ścieżkami lub zaplanować karierę ekspercką w danym obszarze. Większość stanowisk kierowniczych i liderów zespołów w naszej firmie zostało obsadzonych w wyniku awansów wewnętrznych.

ANGAŻUJĄCE ŚRODOWISKO PRACY

Świadomie budujemy kulturę zaangażowania, w której pracownicy nie boją się przejmować steru i otwarcie komunikują uwagi czy potrzeby. Patrzymy na ludzi przez pryzmat osoby, a nie hierarchii organizacyjnej czy nazwy stanowiska. Oprócz komunikacji wprost stosujemy ankiety jawne i poufne, badania korporacyjne lub przy współpracy niezależnych instytutów zewnętrznych. Dzięki odpowiedzialnemu zakresowi zadań, poczuciu wpływu na funkcjonowanie organizacji i przyjaznej atmosferze średni staż pracy w naszej firmie jest wysoki i wynosi 7 lat. Wiele osób pracuje od początku istnienia firmy, rozwijając się na stanowiskach w różnych działach lub obszarach eksperckich. 

ATMOSFERA

W firmie panuje wyjątkowo przyjazna atmosfera, zaufanie i szacunek. W związku z tym, że pracujemy razem od wielu lat, większość zespołu dobrze się zna. Nie mamy barier komunikacyjnych czy tematów których unikamy. Wszyscy w firmie, bez żadnych wyjątków, mówią sobie po imieniu. Nie posiadamy oficjalnego dress code, strój dostosowujemy do zadań w danym dniu – na oficjalne spotkania z klientem mile widziany jest strój biznesowy, na co dzień nie ma to większego znaczenia. Jeśli potrzebujesz wsparcia lub informacji - drzwi są zawsze otwarte.

WYSOKIE MIEJSCA W RANKINGACH PRACODAWCÓW

Korzystamy z wewnątrzfirmowych ankiet opinii oraz bierzemy udział w niezależnych badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników prowadzonych przez zewnętrzne instytuty. SAS wielokrotnie zajmował wysokie miejsca w światowych i europejskich rankingach na najlepsze miejsca pracy. W Polsce SAS Institute zajął 1. miejsce w rankingu Great Place to Work 2014, zdobywając dodatkową nagrodę za wyjątkową wrażliwość na potrzeby pracowników o nazwie „Gdzie biznes styka się z sercem dla ludzi”. Na podstawie wyników badań i uwag od pracowników wypracowujemy rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy.

INTEGRACJA

Integrujemy się zarówno w drobnych codziennych aktywnościach, jak i podczas corocznych wyjazdów rozwojowych oraz imprez uświetniających szczególne okazje. Bierzemy udział w wydarzeniach sportowych, takich jak europejskie rozgrywki piłkarskie biur SAS czy warszawskie maratony. Siła zespołu widoczna jest również przy realizacji projektów z zakresu CSR gdzie próbujemy wspierać bardziej potrzebujących.

 

#DołączDoSAS