Dane kontaktowe

Sarantis Polska S.A.

ul. Puławska 42c
05-500 Piaseczno
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 715 98 00
[email protected]

www.sarantisgroup.com

NIP: 5210418872

Równowaga środowiska

Grupa Sarantis spełnia współczesne wymagania globalne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu poprzez włączenie poszczególnych praktyk i funkcji do ogólnej strategii firmy.

Czujemy się zobowiązani do stawiania czoła współczesnym wyzwaniom dotyczącym środowiska poprzez najbardziej efektywne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych, szerokie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, prawidłowe zarządzanie oraz minimalizację produkcji odpadów oraz produkcję produktów ekologicznych.

Podstawowe operacje produkcyjne Grupy odbywają się we własnych zakładach produkcyjnych, które wyposażone są w najnowocześniejsze technologie. Pozwala to na korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszanie wpływu na środowisko.

Społeczna odpowiedzialność

Rozwój lokalnej społeczności i zaangażowania społecznego bezpośrednio dotyczy również nas. Te kwestie w zdecydowany sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

 W związku z tym Grupa Sarantis przestrzega następujących zasad:

  • Grupa będąc częścią społeczności świadomie w niej uczestniczy skupiając się na jej rozwoju;
  • Grupa przed podjęciem każdej decyzji zawsze potwierdza i uwzględnia prawa członków społeczności;
  • Grupa uznaje i bierze pod uwagę cechy charakterystyczne społeczności, w której działa tzn.: kulturę, religię tradycję i historię społeczności.

Grupa Sarantis bierze udział w działalności społecznej w celu poprawy jakości życia wszystkich zainteresowanych, oraz wspiera różne fundacje i organizacje non-profit. Co więcej, nasza Grupa zachęca pracowników do aktywnego uczestnictwa w projektach charytatywnych oraz uczestnictwa w programach dotyczących ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo produktów

Ochrona Zdrowia i Bezpieczeństwo Konsumentów.

Poprzez stałą opiekę, surowe praktyki kontroli jakości, najwyższe standardy higieny oraz wszystkie możliwe środki ochrony nasza grupa może zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo naszych konsumentów.

Nasza grupa otrzymała następujące certyfikaty: ISO 9001 dla wytwarzania produktów SANITAS (istotne informację są dostępne na stronie www.sanitas.com.gr) , ISO 22716 dla wytwarzania produktów i opakowań do opalania, pielęgnacji włosów i skóry, a także produktów perfumeryjnych, a także ISO 9001 i ISO 13485 dla handlu i dystrybucji wyrobów medycznych do samodzielnego i jednorazowego użytku.

Zrównoważona konsumpcja

Nasza Grupa zmierza do idei zrównoważonej konsumpcji poprzez próby zmniejszenia niezrównoważonych standardów produkcji i konsumpcji.

Firma przyjmuję praktyki, które pomagają konsumentom zrozumieć skutki swoich wyborów, oferując im produkty przyjazne dla środowiska, które mogą stopniowo zmieniać ich  konsumenckie przyzwyczajenia.

Bierzemy udział w lokalnych programach zarządzania opakowaniami i ich odpadami. Co więcej, Grupa zachęca do recyklingu i ponownego wykorzystywania opakowań, ale naszym priorytetem pozostaje minimalizacja odpadów.

Grupa Sarantis nie testuje swoich produktów na zwierzętach.

Obowiązki pracodawcy

Najważniejszą troską Grupy Sarantis  jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Szanujemy naszych pracowników, ponieważ są wizytówką przyszłości oraz sukcesu naszej firmy dbając i pielęgnując zasady równouprawnienia i wzajemnego zrozumienia.

Efektywność, współpraca oraz praca zespołowa, ale jednocześnie indywidualne podejście do każdej osoby to wartości, którymi kierujemy się na co dzień nie zapominając o fundamentalnym znaczeniu praw człowieka.

Nasza Grupa uznaje i ceni różnorodności społeczne, kulturalne i inne lokalne zwyczaje, wynikające ze specyfiki krajów w których działa, tak długo jak nie są one niezgodne z prawem lub z zasadami i przepisami Grupy.

Grupa Sarantis promuje zdrową równowagę między miejscem pracy, a życiem osobistym.