Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

SANOFI

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 022 280 00 00
Fax: 022 280 00 01

www.sanofi.pl

Twój rozwój w Sanofi

Jednym z ważnych aspektów pracy w Sanofi jest rozwój indywidualnego potencjału naszych pracowników. Celem wszystkich działań rozwojowych jest stworzenie środowiska pracy, w którym każdy z naszych Pracowników będzie miał możliwość doskonalenia swoich kompetencji, umiejętności i kreowania swojej kariery.

W Sanofi wzmacniamy podejście do rozwoju, w myśl którego najwięcej czerpiemy z:

  • doświadczeń zdobytych podczas realizowania zadań codziennych, nowych projektów, odpowiedzialności itp.
  • relacji międzyludzkich tj. mentoringu, informacji zwrotnej, wymiany poglądów i wiedzy z innymi osobami itp.
  • tradycyjnych form uczenia się, takich jak szkolenia, warsztaty, e-learning, etc.

Naszym pracownikom zapewniamy dużą samodzielność i wspieramy ich w ciągłym osobistym rozwoju, tak aby mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności, również w nowych dla siebie obszarach merytorycznych.

Niezależnie na jakim etapie rozwoju swojej kariery zawodowej jesteś, chcemy być wsparciem dla naszych Pracowników i dostarczać im takich narzędzi rozwojowych, aby swoje plany zawodowe realizował razem z nami!

DOŁĄCZ DO NAS!