Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Recordati Polska Sp. z o.o.

ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: +48 22 206 84 50
[email protected]

www.recordati.pl/strona-glowna

NIP: 9451933649

Zapraszamy do Recordati Polska – to może być Twoja Firma Na Sukces!

Firma Recordati to specjalistyczna Grupa Farmaceutyczna, która opracowuje i dostarcza na rynek innowacyjne, wartościowe produkty, pomagające cieszyć się długim, zdrowym i aktywnym życiem oraz poprawiające jego jakość.

Z naszych sukcesów korzystają nie tylko pacjenci, których potrzeby realizujemy, ale też nasi partnerzy – klienci, akcjonariusze, nasi pracownicy i ich rodziny.

Recordati Polska Sp. z o. o. należy do Grupy Recordati od 2011 r., kiedy to wystartowaliśmy jako start-up międzynarodowej rodzinnej firmy farmaceutycznej z siedzibą w Mediolanie, która istnieje na rynku już od 1926 roku. W 2012 r. grupa kapitałowa nabyła spółkę Farma-Projekt Sp. z o.o. z Krakowa istniejącą na polskim rynku od 2002 r. Aktualnie w Recordati Polska pracuje ok. 130 pracowników, a na całym świecie Recordati zatrudnia ponad 4300 osób. Nasi pracownicy to wysokiej klasy specjaliści w obszarze informacji medycznej i współpracy z KOL’s w takich obszarach terapeutycznych jak: Kardiologia, Urologia, Gastroenterologia, Ginekologia czy Choroby Rzadkie (Recordati Rare Diseases). Recordati Polska posiada w swoim portfolio zarówno leki specjalistyczne Rx jak i OTC oraz suplementy diety.

Jesteśmy członkiem Business Centre Club, organizacji przedsiębiorców założonej w 1991r., do której zostaliśmy zaproszeni jako Firma rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.

Nasza Firma otrzymała wyróżnienie i statuetkę Friendly Workplace 2020. Szczególnie wysoko kolegium redakcji portalu MarkaPracodawcy.pl oceniło u nas obszar relacji z pracownikami i kulturę organizacyjną, nowoczesne podejście w obszarze rozwoju zawodowego i satysfakcji pracowników, programy prozdrowotne oraz mnogość inicjatyw na rzecz tworzenia przyjaznego dla zdrowia środowiska pracy. Doceniono także nasze działania wolontariatu pracowniczego.

To potwierdzenie dla pracowników oraz kandydatów, że jesteśmy firmą, która ceni swoich pracowników, dba o ich rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo oraz etykę w biznesie. Nasze zespoły tworzą dynamiczni i utalentowani pracownicy. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć i z tego, że zostają w naszej organizacji na długo.

W Grupie Recordati wierzymy w równość szans, postrzegamy różnorodność jako wartość i nie tolerujemy żadnej dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, przekonania polityczne lub religijne lub jakiekolwiek inne cechy osobiste.

Rozwój i szkolenia

Praca w naszej firmie to intensywny rozwój, zdobywanie wiedzy praktycznej (codzienne obowiązki), merytorycznej (system szkoleń) i systematyczne, wytrwałe podnoszenie standardów. To czas na samodoskonalenie po przebytych szkoleniach, to czas by udowodnić swoje mocne strony, tak aby zmierzyć się z sukcesem. Jesteśmy bardzo wymagającym środowiskiem – liczymy na zaangażowanie, entuzjazm i chęć wniesienia nowych pomysłów.

Nasi pracownicy korzystają z platformy e-learningowej Recordati Polska, która zapewnia wygodną formę nauki, łatwo dostępne materiały, regularne i systematyczne pogłębianie wiedzy oraz nowoczesne metody zarządzania wiedzą. W ramach tej platformy prowadzimy, przygotowane wspólnie z działem medycznym interaktywne szkolenia medyczne,  dostępne  dla pracowników w każdym momencie. Ponadto, w ramach sprzedażowej platformy e-learningowej oferujemy dostęp do szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności sprzedażowych i współpracy z Klientami dla całego Zespołu Sprzedaży.

Poza e-learningiem oferujemy szeroki pakiet szkoleń dedykowanych wszystkim stanowiskom, dostosowany do aktualnych potrzeb pracowników, zarówno w obszarze rozwoju kompetencji twardych jak i miękkich.

Stawiamy na otwartą komunikację

W Recordati Polska wspólnie projektujemy rozwiązania, które mają sprawić, aby wszystkim nam lepiej się funkcjonowało i pracowało. W ramach grupy projektowej Dream Team wspólnie tworzymy naszą wizję satysfakcjonującego środowiska pracy – nasze projekty są odpowiedzią na potrzeby wszystkich pracowników. Dodatkowo, stosujemy politykę otwartej komunikacji. Każdy pracownik może wysłać swoje uwagi i zastrzeżenia na dedykowaną skrzynkę mailową „Otwarta Komunikacja”.  

Regularnie pytamy również naszych pracowników o opinię poprzez anonimową ankietę satysfakcji Gallup Q12. Zależy nam by każdy prawnik wiedział, czego się od nas oczekuje w pracy, by miał odpowiednie narzędzia do pracy, byśmy w swojej pracy mieli możliwość wykonywania codziennie tego, co robimy najlepiej, by nasze miejsce pracy dawało nam możliwości uczenia się i rozwoju.

Wysiłki Recordati Polska zostały docenione przez portal markapracodawcy.pl, który przyznał nam prestiżową nagrodę Friendly Workplace 2020.

W listopadzie 2021 Recordati Polska odebrało nagrodę w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Business Centre Club - FIRMA DOBRZE WIDZIANA 2021, w którym docenione zostały starania firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej (CSR, ang. Corporate Social Responsibility). Ta nagroda to wyróżnienie za taki sposób zarządzania firmą, który dobrowolnie łączy dążenie do osiągania celów ekonomicznych z dbałością o zrównoważony rozwój ekologiczny i społeczny, czyli braniem pod uwagę wszystkich interesariuszy firmy: pracowników, klientów, społeczności lokalnej i wszystkich grup otoczenia przedsiębiorstwa.