Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Reckitt

Wołoska 22
02-675 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: +48 22 33 33 100
Fax: +48 22 33 33 101

www.rb.com

Oddziały:

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.

Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
mazowieckie, Polska
Telefon: +48 22 765 95 00
Fax: +48 22 765 99 84

RB Global IT Hub

Zajęcza 15
00-351 Warszawa
mazowieckie, Polska

Poznaj nas

Reckitt jest inne: „wystarczająco dobrze” nam nie wystarcza

Reckitt jest światowym liderem wśród firm z branży zdrowie i higiena. Każdego dnia, w ponad 60 krajach, pracujemy w najlepszych zespołach, kwestionując dotychczasowe myślenie i starając się dotrzeć do jeszcze lepszych sposobów na dostarczenie naszym konsumentom rewolucyjnych rozwiązań, które podniosą standard ich życia i zadowolą ich rodziny. W ten sposób powstają rewolucyjne pomysły, które leżą u podstaw 19 rozpoznawalnych na całym świecie, wiodących marek, takich jak Nurofen, Strepsils, Dettol, Durex, Finish i Vanish.

Jesteśmy notowani wśród TOP 20 spółek na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzięki naszej niesłabnącej motywacji do dyktowania warunków gry i pozostania o krok do przodu od 2000 roku zdołaliśmy potroić nasz dochód i czterokrotnie powiększyć kapitalizację rynkową.

BIURO WARSZAWSKIE

Biuro komercyjne w Warszawie

DZIAŁ MARKETINGU I SHOPPER MARKETINGU

Marketing jest odpowiedzialny za tworzenie i utrzymywanie optymalnego portfela produktów Reckitt. Osoby pracujące w tym dziale dbają również o dostosowanie portfolio produktowego do potrzeb konsumentów. Odpowiadają za monitorowanie sytuacji marki na rynku, tworzenie i realizację strategii marketingowych danego produktu oraz koordynację wszystkich projektów realizowanych w obrębie danej marki. Oprócz funkcji brandowych, w dziale Marketingu pracują osoby odpowiedzialne za Shopper Marketing, który scala działania sprzedażowo-marketingowe. Poczynając od obszaru marketingu, realizując projekty zarządzania kategorią produktów u klienta poprzez przygotowanie strategii promocyjnej na danych kategoriach oraz jej wdrożenie.

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Dział Sprzedaży to jeden z najbardziej rozbudowanych działów w strukturach Reckitt w Polsce. Jego pracownicy odpowiedzialni są za współpracę z klientami rynku tradycyjnego i nowoczesnego. Część z nich koordynuje procesy sprzedażowe z biura w Warszawie, a część pracuje w terenie utrzymując bezpośredni kontakt z klientami Reckitt. W tym dziale mieści się Dział Zarządzania Kluczowymi Klientami (KAM), który zarządza największymi kluczowymi klientami sieciowymi firmy. Jego pracownicy są odpowiedzialni za negocjacje handlowe w ramach kontraktów handlowych, koordynują procesy sprzedaży i promocji na poziomie poszczególnych klientów.

DZIAŁ FINANSÓW

Dział Finansów odpowiada za wiele zróżnicowanych obszarów, do których zaliczamy księgowość, monitorowanie i raportowanie wyników finansowych spółki do struktur regionalnych i globalnych, a także biznesowe wsparcie dla działów marketingu i sprzedaży, przy realizacji strategicznych, taktycznych i operacyjnych planów.

LOKALIZACJE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Fabryka w Nowym Dworze Mazowieckim

Od ponad 20 lat rozwijamy się jako największa z 45 fabryk Reckitt na świecie. Z linii produkcyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim wychodzi około 3 000 rodzajów produktów, głównie z kategorii środków do automatycznego zmywania naczyń, czyszczenia powierzchni oraz prania i pielęgnacji tkanin. Większość z nich produkujemy jako jedyna fabryka w grupie Reckitt, dlatego nasza praca obejmuje codzienny kontakt z 52 rynkami.

Wśród działów zlokalizowanych przy fabryce w Nowym Dworze Mazowieckich są między innymi:

 • DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU (R&D)

  Dział stanowi wsparcie naukowo-techniczne dla fabryki, jego zadaniem jest zapewnienie dostępności bazy surowcowej, technologii i receptur zapewniających możliwość produkcji wyrobów spełniających oczekiwania klientów.
   
 • DZIAŁ PRODUKCJI

  Dział Produkcji dba o zapewnienie sprawnego i efektywnego działania oraz ciągłości produkcji, zgodnie z wytycznymi jakościowymi, potrzebami rynku i klienta, założonym budżetem oraz planem produkcyjnym.
   
 • DZIAŁ TECHNICZNY

  Dział Techniczny dba o bezawaryjną pracę urządzeń i instalacji przemysłowych na obszarach produkcyjnych. Koordynuje działania i nadzoruje prace modernizacyjne oraz prewencyjne.
   
 • DZIAŁ TECHNOLOGII

  Dział ma na celu zapewnienie efektywnego wdrożenia i ciągłej poprawy produktów i procesów w celu osiągnięcia oczekiwanego poziomu jakości, produktywności i kosztów. Zajmuje się analizą i badaniem powstawania braków produkcyjnych. Ustala źródłowe przyczyny niezgodności i rekomenduje działania naprawcze, prowadzi i rozpatruje reklamacje konsumenckie i klienckie. Wspiera od strony technologicznej projekty poprawy jakości produkowanych wyrobów.
   
 • DZIAŁ JAKOŚCI

  Dział Jakości dba o zapewnienie realizacji odpowiednich norm jakościowych, przeprowadzając audyty jakościowe i dostarcza wiedzy jakościowej w trakcie prowadzenia projektów. Komunikuje się z rynkiem w sprawie reklamacji i incydentów jakościowych. Ponadto, dba o bezpieczeństwo w zakresie higieny i mikrobiologii na produkcji. Dba o zapewnienie określonego poziomu jakości materiałów i produktów dostarczanych przez dostawców.
   
 • DZIAŁ PLANOWANIA I MASTER DATA

  Poprzez analizę stanów magazynowych wyrobów gotowych oraz zamówień i forecastów sprzedaży Dział Planowania zajmuje się zapewnianiem stałej dostępności wyrobów gotowych w magazynach centrów dystrybucyjnych Reckitt czy produkowanych w naszej fabryce. Ponadto, pracownicy tego działu dbają także o zapewnienie stałej dostępności opakowań i surowców, które zabezpieczają realizację planu produkcji. Master Data to kluczowe dane i informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Zadaniem działu jest dbałość o wprowadzone dane i o prawidłowe zarządzanie nimi. Dział zajmuje się wdrażaniem i usprawnianiem narzędzi systemowych oraz nadzorem nad ich przebiegiem.
   
 • DZIAŁ WDRAŻANIA NOWYCH PRODUKTÓW

  Zajmuje się koordynacją procesów wdrażania nowych produktów do produkcji w Fabryce w ramach określonego portfolio oraz zmian w istniejących wyrobach zgodnie z ustaleniami marketingu. Pracownicy tego działu koordynują cały proces wdrażania produktów, współpracują z wieloma innymi działami.
   
 • DZIAŁ ROZWOJU OPAKOWAŃ

  Dział ten zajmuje się tworzeniem, badaniem, testowaniem i udoskonalaniem opakowań naszych produktów. Dba o to, by opakowania były nie tylko bezpieczne, ale też estetyczne i wygodne. Współpracuje z dostawcami komponentów opakowaniowych, a także z działami produkcyjnymi i Działem Jakości w celu rozwiązywania problemów jakościowych mających związek z opakowaniami.
   
 • DZIAŁ LOGISTYKI

  Dział Logistyki, w ramach swoich obowiązków odpowiada za procesy: przepływu i składowania wyrobów gotowych oraz realizacji dostaw, terminowe dostarczenie wyrobu gotowego do klientów poprzez zapewnienie środków transportowych (morskich, lotniczych i drogowych) pod odbiór wyrobów produkowanych w fabryce. Dział Logistyki zajmuje się także zarządzaniem procesami magazynowymi.
   
 • DZIAŁ INŻYNIERYJNY

  Zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych fabryki oraz kształtowaniem strategii rozwoju technologicznego zapewniającego wymaganą produkcję. Dba o to, by projekty procesów produkcyjnych były zgodne z przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami BHP itp.
   
 • DZIAŁ MEDIÓW PRODUKCYJNYCH I ENERGETYKI

  Dba o zapewnienie ciągłości dostawy mediów (ciepła, pary, energii elektrycznej, gazu, sprężonego powietrza) do odbiorców na terenie fabryki poprzez obsługę urządzeń energetycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania. Zapewnia ciągłość dostawy i jakości wody pitnej i wody osmotycznej do produkcji oraz utrzymania zgodnych z przepisami parametrów ścieków na wyjściu z oczyszczalni i wód opadowych.
   
 • DZIAŁ BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

  Dział dba o bezpieczeństwo i higienę pracy. Ma na celu utrzymanie obowiązujących norm w tej dziedzinie i ustalonego standardami Firmy i polskim prawem poziomu ochrony środowiska naturalnego. Organizuje szkolenia na temat ochrony środowiska, pierwszej pomocy, zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej. Zarządza gospodarką odpadów pochodzących z fabryk i biura. Ponadto, dba o uwzględnianie wszystkich istniejących i nowych wymogów oraz regulacji prawnych w projektach inwestycyjnych na terenie fabryki.
   
 • DZIAŁ HR

  Misją działu HR jest przyciąganie, rozwój i utrzymanie w organizacji talentów. W ramach tego zajmujemy się projektami z zakresu rekrutacji i wizerunku pracodawcy, polityki wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych, komunikacją wewnętrzną oraz projektami wspierania zaangażowania wewnątrz organizacji czy współpracą z lokalną społecznością. Dział HR jest również odpowiedzialny za administrację kadrowo-płacową.
   
 • DZIAŁ KONTROLINGU FINANSOWEGO

  Zajmuje się przygotowaniem planów budżetowych oraz ich aktualizacją, a także analizą zysków i strat oraz odchyleń od kosztów standardowych. Dokonuje kalkulacji finansowych dotyczących planowanych oraz wdrażanych w Fabryce projektów inwestycyjnych bądź oszczędnościowych, dzięki czemu jest ważnym parterem przy procesach zarządczych.

Reckitt Global IT Hub

Codziennie w Global IT Hub pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami wspierającymi digitalową transformację firmy. Działamy głobalnie, tym samym wspomagając około 200 naszych brandów w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie. Do obszarów, w których działamy, można zaliczyć m.in.:

Disruptive Technologies

Pracujemy nad pionierskimi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie mobile, internetu rzeczy, chatbotów i voice skills. Ściśle współpracujemy z oddziałami Reckitt na całym świecie, i dostarczamy im innowacyjne produkty dostosowane do wymogów rynku. Korzystamy z najnowocześniejszych języków programowania, zwinnych metodyk zarządzania projektami i narzędzi liderów rynku IT.

Consumer Data Management

Zarządzamy danymi milionów klientów Reckitt. Dostarczamy główną część systemu zarządzania danymi, odpowiedzialą za integracje i przepływ danych pomiędzy różnymi aplikacjami. Pracujemy w oparciu o rozwiązania chmurowe AWS. Wykorzystujemy nowoczesne frameworki oraz narzędzia, by sprawnie i bezpiecznie przetwarzać pozyskiwne dane.

Product Content Management

Wprowadzamy nowe standardy i rozwiązania w obszarze zarządzania kreacją i informacją o produkcie. Wykorzystujemy rozwiązania dostarczane przez takich liderów jak Brandworks, Salsify czy Veeva Vault by optymalizować proces tworzenia, akceptacji i wykorzystania kontentu na produktach, stronach internetowych i w materiałach promocyjnych Reckitt oraz naszych partnerów.

E-commerce and websites

RB intensywnie rozwija segment D2C na całym świecie. W Digital IT Hub odpowiadamy za realizację nowych e-sklepów i stron www, a także redesign czy migracje tych dobrze znanych i funkcjonujących od lat. Równoczęśnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, funkcjonalnościami i integracjami z pozostałymi systemami wykorzystywanymi w Reckitt.

Customer Engagement

Wzmacniamy relacje z klientami Reckitt. Wykorzystujemy rozwiązania z portfolio Salesforce by codziennie docierać do milionów klientów na całym świecie. Zajmujemy się automatyzacją komunikacji marketingowej i projektowaniem ścieżek podróży klienta w oparciu o rozwiązania wykorzystujace artificial inteligence (AI) i machine learning.


Reckitt w Polsce

W Polsce Reckitt to trzy lokalizacje. Dowiedz się, do jakich działów możesz dołączyć.

Ostatnie wpisy dla Reckitt

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (12)