Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

QSense

Żmigrodzka 81/206
51-130 Wrocław
dolnośląskie, Polska
Telefon: 601297686
[email protected]

www.qsense.pl

NIP: 8952210329

Kim Jesteśmy?

Pojęcie outsourcingu pracowniczego oznacza przydzielenie określonych funkcji, zadań i czynności na wyznaczonym obszarze do realizacji firmie zewnętrznej.

Outsourcing pracowniczy sprawdza się najlepiej w zakresie usprawnienia procesów, optymalizacji kosztów operacyjnych i utrzymania niskiej retencji pracowników.

Leasing pracowniczy przyczynia się do odciążenia firm w zakresie zarządzania pracownikami oraz od strony kadrowo-płacowej, dzięki czemu klienci mogą się jeszcze bardziej skoncentrować na własnych procesach w których się specjalizują i co za tym idzie, zwiększyć wydajność.
 

Czym się zajmujemy?

Pojęcie outsourcingu pracowniczego oznacza przydzielenie określonych funkcji, zadań i czynności na wyznaczonym obszarze do realizacji firmie zewnętrznej.

Outsourcing pracowniczy sprawdza się najlepiej w zakresie usprawnienia procesów, optymalizacji kosztów operacyjnych i utrzymania niskiej retencji pracowników.

Leasing pracowniczy przyczynia się do odciążenia firm w zakresie zarządzania pracownikami oraz od strony kadrowo-płacowej, dzięki czemu klienci mogą się jeszcze bardziej skoncentrować na własnych procesach w których się specjalizują i co za tym idzie, zwiększyć wydajność.

Jak działamy?

Eliminujemy niezgodne dostawy jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. Zapobiegamy stratom na późniejszych etapach produkcji. Standaryzujemy wymagania jakościowe przedsiębiorstwie wobec dostawców i tworzymy ich bazę, którą weryfikujemy zgodnie z przyjętymi KPIs.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za kontrolę jakościową oraz ilościową komponentów i surowców przed przekazaniem ich do magazynów bądź na linię produkcyjną. Zadanie to powierzone zostaje wyspecjalizowanemu działowi SQA (Supplier Quality Assurance), który zostaje utworzony w Państwa firmie, a w którym pracują nasi inżynierowi i kontrolerzy jakości. Ci kontrolują poszczególne dostawy od kontrahentów Państwa przedsiębiorstwa, zgodnie z ogólnoprzyjętymi / normatywnymi specyfikacjami (np. AQL) lub zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta końcowego.

Przejmujemy także obowiązek kontaktu z dostawcami oraz podejmujemy się ich cyklicznej oceny. Wyniki przeprowadzonych analiz komunikujemy Zarządowi

Mapujemy proces -> Wyznaczamy Layouty -> Kompletujemy Załogę -> Szkolimy ją -> Doskonalimy proces

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (18)