Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

PwC

ul. Polna 11
00-633 Warszawa
mazowieckie, Polska

pwc.pl/kariera

NIP: 1132399979

Jak wygląda rekrutacja?

Proces rekrutacji Experience Hires oparty jest na rozmowach kwalifikacyjnych. Na tym etapie, Kandydaci nie przechodzą przez testy, a rozmowy opierają się na wywiadzie kompetencyjnym. W trakcie takich spotkań możesz spodziewać się pytań merytorycznych, krótkich business case’ów, czy też pytań sytuacyjnych. Liczba rozmów jest uzależniona od poziomu stanowiska, czy też potrzeb związanych z rolą, na którą aplikujesz. W proces rekrutacji mogą być włączeni, oprócz rekrutera i menedżera zespołu, również inni menedżerowie, a także poszczególni Dyrektorzy czy Partnerzy PwC.

Typowy proces rekrutacji, składa się z trzech etapów:

  • Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem rekrutera i menedżera zespołu, do którego prowadzona jest rekrutacja
  • Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem innych menedżerów, czy też z udziałem dyrektora lub partnera danej grupy kompetencyjnej w PwC.
  • Weryfikacja referencji z poprzednich miejsc pracy

Ścieżka kariery w PwC