Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

Górnicza 60
43-502 Czechowice-Dziedzice
śląskie, Polska
Telefon: +48 32 215 24 51
[email protected]

NIP: 6521705143

Poznaj nas

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. produkuje węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego PG SILESIA sprzedaje gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarcza rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka zmodernizowała głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia”, prowadzącą swoje wydobycie na terenie miast: Czechowice-Dziedzice i Pszczyna oraz gmin Goczałkowice-Zdrój, Bestwina i Miedźna.

Od chwili przejęcia kopalni (grudzień 2010r.) priorytetem stało się stworzenie firmy inwestującej w nowoczesne rozwiązania, a równocześnie zachowującej najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy. Wielomilionowe inwestycje dotyczą głównie modernizacji kopalni i prac przygotowawczych, ale także podniesienia standardów pracy wszystkich pracowników.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym. Spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Swoją działalność PG SILESIA prowadzi zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że każde działanie ze strony firmy ma na celu poprawę jakości życia przyszłych pokoleń. Jako część lokalnej społeczności PG SILESIA wspiera rozwój społeczeństwa biorąc czynny udział w zapewnianiu zawodowych i edukacyjnych możliwości oraz w ogólnie rozumianym rozwoju regionu.

Siostrzaną spółką PG SILESIA jest Mining Services and Engineering (MSE). Jest to firma działająca w Czechowicach-Dziedzicach (na terenie kopalni). Po przejęciu Zakładu Ciepłowniczego ‘SILESIA’ kształtuje swoją działalność głównie jako lokalna firma energetyczna. Dodatkowo świadczy także usługi górnicze oraz administracyjne dla Przedsiębiorstwa Górniczego ‘SILESIA’ Sp. z o.o.

DLACZEGO MY?

Celem strategicznym PG SILESIA jest osiągnięcie czołowej pozycji w górnictwie węgla kamiennego w Polsce poprzez inwestowanie w nowoczesne rozwiązania techniczne, procesy technologiczne oraz dbanie o relacje społeczne i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy.

Kluczem do realizacji tego celu są przede wszystkim pracownicy. To od nich w dużej mierze zależy powodzenie przyjętych planów i założeń. Dlatego też w swojej filozofii PG SILESIA dba o zachowanie prawidłowych relacji z partnerami społecznymi i całą załogą.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, eliminacja potencjalnych zagrożeń jest jednym z najważniejszych elementów polityki firmy. PG SILESIA deklaruje ciągłą poprawę bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników. W tym celu przeprowadzane są okresowe kontrole, wdrażane programy poprawy bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, a także podnoszone są kwalifikacje pracowników.

Rekrutacja i promocja, awansowanie i wynagradzanie odbywają się według jasnych zasad i kryteriów warunkujących równouprawnienie wszystkich kandydatów i pracowników. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z zatrudnieniem pod uwagę brane są przede wszystkim kwalifikacje, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz umiejętności niezbędne na danym stanowisku pracy.

W celu przeciwdziałania praktykom mobbingowym wprowadzono Wewnętrzną Politykę Antymobbingową. W PG SILESIA zakazane są zachowania będące mobbingiem oraz zachowania nieetyczne godzące w zespół, efektywną współpracę, naruszające dobra osobiste współpracowników, które mają znamiona mobbingu.

PROGRAMY DLA PRACOWNIKÓW

Początkiem 2018 roku PG SILESIA wystartowały specjalne programy skierowane do wszystkich pracowników zarówno PG SILESIA jak i MSE.

„Poleć pracownika” – to znany program poleceń pracowniczych, którego celem jest zachęcenie  obecnych pracowników PG SILESIA oraz MSE do aktywnego uczestniczenia w procesie rekrutacji. Nagrodą za polecenie pracownika jest specjalna premia. W ten sposób chcemy uświadomić pracownikom fakt, że to oni właśnie w głównej mierze mogą wpływać na to, z kim pracują i jaką atmosferę pracy tworzą.

„Fedrujemy Talenty”- celem programu jest zachęcanie pracowników PG SILESIA i MSE do rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów wyższych (zarówno dziennych jak i zaocznych). Założeniem programu jest poprzez przyznawanie nagrody Prezesa Zarządu dla 10 najlepszych studentów. Warunkiem otrzymania nagrody jest zaliczenie wszystkich egzaminów w pierwszym terminie oraz uzyskanie średniej ocen w roku na poziomie 4.0.

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje finansowane przez pracodawcę- program ma za zadanie umożliwić podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikom PG SILESIA i MSE. Na terenie kopalni są organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe. Mają one na celu wykwalifikowanie pracowników i budowanie ścieżek karier. Dodatkowo szkolimy pracowników również w innych placówkach w zależności od potrzeb i oczekiwań.

Pracownikom oferujemy bogaty pakiet świadczeń socjalnych, możliwość rozwoju oraz pracę w przyjaznej atmosferze. Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w PG SILESIA lub MSE zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze oferty pracy

  • Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

    Czechowice-Dziedzice, śląskie

    2019-10-14
  • Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

    Czechowice-Dziedzice, śląskie

    2019-10-09

zobacz wszystkie oferty pracy (2)