Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

PROVIDENT Polska

Inflancka 4A
00-189 Warszawa
mazowieckie, Polska

providentpolska.pl/kariera

NIP: 5251571292

Projekty rekrutacyjne rozpoczynamy od publikacji ogłoszeń wewnątrz naszej firmy, a także na stronie Kariera i portalach rekrutacyjnych. Chcesz poznać przebieg rekrutacji na pracownika albo Doradcę Klienta? Wybierz odpowiednie stanowisko poniżej. 

Proces rekrutacji dla PRACOWNIK

ETAP 1

WERYFIKACJA NADESŁANYCH APLIKACJI

Proces rekrutacji oraz weryfikacja aplikacji prowadzona jest przez Kierownika działu, do którego aktualnie poszukujemy Pracownika. Proces wspierany jest przez Departament Personalny.

Każda przesłana aplikacja jest uważnie czytana i analizowana pod kątem naszych oczekiwań i kwalifikacji kandydata.

ETAP 2

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne prowadzone w oparciu o technikę wywiadu kompetencyjnego (selekcji ukierunkowanej). W rozmowie rekrutacyjnej koncentrujemy się przede wszystkim na zachowaniach, które są powiązane z kompetencjami kluczowymi dla organizacji. Celem takiej rozmowy jest więc przede wszystkim zweryfikowanie, czy kandydat, biorąc pod uwagę jego doświadczenia i zachowania, jak również jego motywację, będzie efektywny na oferowanym mu w naszej firmie stanowisku. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej weryfikowany jest również poziom wiedzy technicznej kandydata, jego umiejętności i doświadczenia w odniesieniu do stanowiska, na które aplikuje.

W zależności od profilu stanowiska i jego miejsca w strukturze naszej firmy proces rekrutacji będzie składał się z dwóch lub trzech etapów.

  • Zapewniamy, że przebieg i treść rozmowy rekrutacyjnej pozostaną tylko do wiadomości osób prowadzących rozmowę.
  • Dbamy również o to, aby każdy kandydat biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymał informację zwrotną na temat wyniku rekrutacji.
  • Rozmowa to dla nas najważniejsze narzędzie rekrutacyjne, dzięki któremu chcemy lepiej poznać umiejętności, kompetencje i predyspozycje kandydatów.
  • Chętnie odpowiadamy na pytania kandydatów, dlatego rozmowa rekrutacyjna to także okazja dla kandydata do lepszego zapoznania się z profilem stanowiska, pogłębienia swojej wiedzy na temat naszej firmy, jej wartości i ludzi, którzy ją tworzą.
  • Podczas selekcji możemy zastosować także inne metody weryfikacji kompetencji i wiedzy, o których informujemy przed spotkaniem (m.in. testy wiedzy, zadania praktyczne oraz testy psychometryczne).

ETAP 3

ZŁOŻENIE OFERTY

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest złożenie oferty zatrudnienia dla wybranego kandydata. Oferta składana jest telefonicznie, na życzenie kandydata może zostać przekazana w formie pisemnej. Kandydatowi, który przyjmie ofertę firmy pozostaje jedynie dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem.

Proces rekrutacji dla DORADCA KLIENTA

ETAP 1

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Kandydaci na Doradcę Klienta zgłaszają swoją chęć nawiązania współpracy z naszą firmą poprzez kontakt telefoniczny z naszym Departamentem Obsługi Klienta, zostawiając swoje dane na naszej stronie Kariera albo wysyłając sms.

ETAP 2

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Każdy kandydat w pierwszym etapie rekrutacji przechodzi wywiad telefoniczny prowadzony przez nasz Departament Obsługi Klienta. Następnie informacje o kandydacie kierowane są do kierowników w Departamencie Sprzedaży, którzy kontaktują się z Kandydatami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną w jednym z naszych Oddziałów.

W ramach tego etapu rekrutacji kandydaci są także proszeni o uzupełnienie testu słowno-numerycznego.

ETAP 3

ZŁOŻENIE OFERTY

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest złożenie oferty współpracy dla wybranego kandydata.