Dane kontaktowe

ProService Finteco Sp. z o.o.

Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa

NIP: 7010533747

ETAP 1

Aplikacja

Aplikację wysyłamy  na wybraną ofertę pracy zamieszczoną i/lub  na portalu pracuj.pl, stronie internetowej www.psfinteco.pl, Linkedin.

ETAP 2

Selekcja aplikacji.

Jeśli Twoja aplikacja spotka się z pozytywną oceną i będzie spełniać oczekiwania/wymagania na stanowisku, zostaniesz zaproszony/a na spotkanie.

ETAP 3

Krótka rozmowa  telefoniczna/ zaproszenie na spotkanie.

Osoba z Działu HR, zadzwoni do Ciebie z zaproszeniem na spotkanie rekrutacyjne.

ETAP 4

Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna z osobą z Działu HR oraz z Kierownikiem/Dyrektorem Departamentu do którego prowadzona jest rekrutacja.

Rozmowa rekrutacyjna odbywa się w przyjaznej, partnerskiej atmosferze. Ma na celu poznanie kandydatów, ich motywacji, planów i celów do realizacji. Służy również poznaniu doświadczenia kandydata oraz sprawdzeniu umiejętności i kompetencji miękkich.

ETAP 5

Decyzja

Po zakończeniu rozmów rekrutacyjnych z wszystkimi zaproszonymi kandydatami, Kierownik/Dyrektor Departamentu oraz osoba z Działu HR podejmują decyzję o zatrudnieniu.

ETAP 6

Złożenie oferty, zatrudnienie.

Wybranej osobie składana jest oferta zatrudnienia.          

ETAP 7

Podziękowanie za udział w rekrutacji.

Wszystkim osobom, które brały udział w rozmowach rekrutacyjnych wysłana jest informacja zwrotna z podziękowaniem za udział w rekrutacji.