Dane kontaktowe

POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD SA Oddział w Polsce

ul. Zabraniecka 4
03-872 Warszawa
mazowieckie, Polska
[email protected]

poscoenc.com

NIP: 1060003698

Grupa kapitałowa POSCO to jedna z największych firm w Korei Południowej, uznawana za trzecią co do wielkości firmę południowokoreańską.

POSCO Engineering & Construction (POSCO E&C)

Wchodząca w skład Grupy kapitałowej Posco Engineering & Construction to spółka budowlana z siedzibą w Incheon. Zajmuje 6 - ste miejsce w koreańskiej ocenie zdolności budowlanych i 58 - sme. na liście ENR Top List.

Założona w 1994 roku POSCO E&C rozwinęła się w zintegrowaną firmę budowlaną o globalnej konkurencyjności, osiągając średnio roczny wzrost 14% w ciągu ostatnich 27 lat. Dzięki najwyższej jakości technologii w hutach grupy POSCO produkujących stal, POSCO E&C wyróżnia się osiągnięciami w zakresie budowy zakładów energetycznych i środowiskowych. POSCO E&C zyskuje również światowe uznanie za budowę dróg, systemów kolei lekkiej i portów, a także we wszystkich innych obszarach, w tym drapaczy chmur.

W Polsce w 2016 roku POSCO E&C z sukcesem ukończyło ekologiczną spalarnię odpadów w Krakowie: https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/multimedia/zaklad/zakad-90/

 

NASZE WARTOŚCI:

Bezpieczeństwo

najwyższym priorytetem jest szacunek dla ludzi, a osoby zajmujące stanowiska kierownicze powinny odgrywać wiodącą rolę w promowaniu bezpiecznego sposobu wykonywania pracy

Wygrany – wygrany

oznacza działanie oparte na szacunku i dzieleniem się z innymi, dążenie do wspólnego dobrobytu i ciągły rozwój poprzez tworzenie wartości społecznych

Etyka

dążenie do etycznego postępowania opartego na wzajemnym zaufaniu między członkami społeczności

Kreatywność

proaktywne rozwiązywanie problemów poprzez otwartą współpracę z otwartym umysłem.

Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie.

Posco E&C zostało wyłonione na wykonawcę rozbudowy spalarni odpadów komunalnych w Warszawie w efekcie przetargu organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Dokładniej zaś naszym zadaniem będzie „projektowanie wykonawcze, przebudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie [w Dzielnicy Targówek] według wcześniej przygotowanego Projektu Budowlanego – prace ogólnobudowlane, dostawa i montaż urządzeń, wraz z uruchomieniem części technologicznej”.

Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ochrona środowiska dzięki:

 • zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami,
 • podwyższonej dostępności ludności do infrastruktury środowiskowej,
 • zmniejszeniu udziału składowanych odpadów komunalnych,
 • zwiększeniu udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie.

Dla lubiących liczby:

Wartość projektu: ponad 2 miliardy złotych brutto.

Termin realizacji: 36 miesięcy od rozpoczęcia prac.

Zmodernizowany Zakład ma pracować w trybie ciągłym, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowaną ilością godzin dyspozycyjności 7 800 h/rok dla każdej z linii.

Parametry dla inżynierów:

Parametry pracy dwóch nowych linii Zakładu mają wynosić:

 • wydajność – 265 200 Mg/rok,
 • nominalna moc elektryczna brutto przy pracy w 100% kondensacji – ≥ 24 MWe,
 • moc cieplna przy pracy w kogeneracji w warunkach nominalnych – ≥ (54 MWt),
 • wydajność węzła przetwarzania żużla – ≥ 110 000 Mg/rok,
 • wydajność węzła stabilizacji i zestalania pyłów kotłowych i popiołów lotnych oraz stałych
 • pozostałości z procesu oczyszczania spalin – ≥ 15 600 Mg/rok (liczona jako ilość odpadów poprocesowych przyjętych do instalacji).

Kogo poszukujemy

Obecnie jesteśmy na etapie budowania zespołu projektowego, który zagwarantuje realizację Projektu w Warszawie z sukcesem.

Poszukujemy przede wszystkim pracowników, którzy posiadają doświadczenie w firmach budowlanych, choć nie jest ono wymagane na wszystkich stanowiskach.

Znajomość angielskiego jest potrzebna do codziennej komunikacji z Koreańskimi inżynierami, którzy koordynują i nadzorują realizację projektu.

Potrzebne kompetencje, by osiągnąć z nami SUKCES:

 • samodzielność – potrafisz określić jakie działania są niezbędne do wykonania zadań, a następnie skutecznie je zrealizujesz,
 • zadaniowość i terminowość – projekt wymaga wykonania pracy w ściśle założonych terminach; nie możemy pozwalać sobie na opóźnienia, bowiem mają one ogromny wpływ na pracę pozostałych członków zespołu,
 • skrupulatność – detale mają znaczenie, bo w efekcie to one składają się na końcową jakość naszego projektu,
 • komunikatywność – ponieważ atmosfera pracy ma znaczenie, będziemy spędzać ze sobą wiele czasu w ciągu dnia 😊,
 • szybkie adaptowanie się do zmian - szybkość w działaniu jest istotna, by dotrzymać założone terminy, a po drodze napotykamy nieoczekiwane okoliczności, do których musimy się dostosować, by zrealizować założone cele,
 • szacunek dla różnorodności – pracujemy w międzynarodowym zespole, a różnice międzykulturowe zwiększają efekt synergii.

Stanowiska, na które poszukujemy i będziemy poszukiwać pracowników:

 • Administratorzy Projektu do różnorodnych obszarów
 • Asystent Inżyniera
 • Elektryk
 • Inżynier AKPiA
 • Inżynier Budownictwa Lądowego z różnorodnym doświadczeniem
 • Inżynier Elektronik
 • Inżynier Mechanik Instalacje sanitarne (wodne, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne)
 • Inżynier Mechanik w zakresie urządzeń technologicznych o różnych specjalizacjach
 • Kontroler gospodarki zapasami
 • Planista budowy
 • Spawacz
 • Specjalista BHP
 • Specjalista ds. jakości
 • Specjalista ds. kontroli dokumentacji
 • Specjalista ds. ochrony środowiska
 • Tłumacz Ang-PL

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (6)