Dane kontaktowe

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

ul. Stanisława Dubois 6/3
20-061 Lublin
lubelskie, Polska
Telefon: +48 570 421 608
[email protected]

NIP: 5170360711

Poznaj nas

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów (PCFS) świadczy usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne. Wspiera transfer technologii fotonicznych oraz wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe oraz dba o rozpowszechnianie osiągnięć polskiej fotoniki światłowodowej. Jest członkiem, założycielem i koordynatorem Klastra Fotoniki i Światłowodów zrzeszającego przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu. 

Fotonika jest technologią horyzontalną, rozwijającą tradycyjne gałęzie przemysłu. To dziedzina, która unowocześnia coraz więcej obszarów życia człowieka i w Polsce posiada spory potencjał wdrożeniowy. Dlatego zachęcamy do rozwoju w tej właśnie dziedzinie.

Zadania realizowane w ramach Centrum to przede wszystkim:

 • rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i biznesu,
 • kontakty z instytucjami naukowymi i ocena przedsięwzięć innowacyjnych,
 • identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych,
 • promocja instytucji naukowo-badawczych, zespołów badawczych i ich osiągnięć,
 • popularyzacja, promocja i rozwój przedsiębiorczości technologicznej,
 • doradztwo, szkolenia i informacja w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, przedsiębiorczości, własności intelektualnej, technologii informatycznych, telekomunikacyjnych, elektronicznych, światłowodowych i fotonicznych,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,
 • transfer pozyskanej wiedzy do praktycznych zastosowań przemysłowych,
 • działania na rzecz tworzenia sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, technicznej,
 • podejmowanie inicjatyw innowacyjnych, nowatorskich i alternatywnych na polu nowych technologii.

KULTURA ORGANIZACYJNA:

 • Budujemy silne zawodowe relacje, które są fundamentem i podstawową wartością naszej działalności i współpracy z partnerami biznesowymi;
 • Wzajemnie się wspieramy;
 • Wspólnie rozwiązujemy problemy;
 • Dbamy o dobrą atmosferę naszej pracy; 
 • Szanujemy się i ufamy sobie nawzajem. 

Jakie benefity oferuje Ci PCFS?