Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

POLSKI HOLDING INWESTYCYJNY S.A.

CENTRALA: Biurowiec Bałtyk
ul. Roosevelta 22, 7 piętro
60-829 Poznań
wielkopolskie, Polska

www.phisa.pl

NIP: 5272722081

Poznaj nas

Polski Holding Inwestycyjny S.A. specjalizuje się w angażowaniu środków finansowych w produkty inwestycyjne, szczególnie: nieruchomości inwestycyjne, wierzytelności odszkodowawcze, wierzytelności hipoteczne. Spółka od momentu rozpoczęcia działalności stale dywersyfikuje obszary swoich przedsięwzięć, wyszukując nowe rozwiązania inwestycyjne w kolejnych segmentach. Powstałą Grupę spółek tworzą uznani specjaliści z dużym doświadczeniem w branży inwestycyjnej, budowlanej i finansowej. Dzięki kompetencjom oraz zaangażowaniu rozwijamy się i stale umacniamy swoją pozycję na rynku, dążąc do sukcesu, którym jest wspólna satysfakcja naszych Inwestorów, Klientów i Pracowników.

Strategia Spółki

Spółka Polski Holding Inwestycyjny S.A. realizuje strategię ukierunkowaną na budowanie portfela spółek zależnych, realizujących działalność przedmiotową w branży deweloperskiej, pożyczkowej dla sektora b2b oraz w sektorze wierzytelności odszkodowawczych. Rozwój podmiotów powiązanych, dla których nadrzędną funkcję pełni Polski Holding Inwestycyjny S.A., jest podyktowany współpracą z wyspecjalizowaną kadrą specjalistów działających na rzecz spółek, jak i efektywnym finansowaniem zyskownych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym przede wszystkim zakupów gruntów poniżej wartości rynkowej, uzyskiwaniu stosownych decyzji administracyjnych podnoszących ich wartość, a przy tym realizacji procesu zabudowy, w ramach działalności deweloperskiej.

Grupa PHI S.A. posiada również pakiety mniejszościowe akcji spółek państwowych i samorządowych kluczowych sektorów, w tym obronnego, chemicznego, farmaceutycznego i wodociągowego, jak również jest akcjonariuszem znaczącym wobec spółki Auxilia S.A.

Polski Holding Inwestycyjny S.A. zamierza kontynuować strategię ukierunkowaną na rozwój podmiotów zależnych, w stabilnych, ale i dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki.

Nasze spółki:

 • PHI Wierzytelności S.A.
 • PHI Nieruchomości Sp. z o. o.
 • PHI Development Sp. z o. o.
 • PHI Investments Sp. z o. o.

Nasze miejsce w intrenecie: www.phisa.pl

Spółki powiązane

 • obligacje korporacyjne
 • wkłady zabezpieczone

1. Spółka jest Emitentem Obligacji korporacyjnych, które podlegają rejestracji w KDPW po spełnieniu wymogów wskazanych w Ustawie o Obrocie i Ustawie o Obligacjach.

Wierzytelności

 • wierzytelności odszkodowawcze
 • wierzytelności hipoteczne
 • pożyczki pod zastaw nieruchomości w sektorze B2B
 1. Spółka notowana na polskiej giełdzie NewConnect
 2. Zanotowana sprzedaż wierzytelności odszkodowawczych o wartości nominalnej na ponad 7,5 mln zł, tylko od marca 2019 r.
 3. Częściowa konwersja wierzytelności na kapitał już po miesiącu od dnia podpisania umowy
 4. Możliwość zakupu wierzytelności przez Inwestora
 5. Współpraca w ramach opracowanego modelu quasi-sekurytyzacyjnego ze spółką Auxilia S.A.

Nieruchomości

 • klasyczny model zakupu nieruchomości
 • nieruchomości inwestycyjne
 • działalność deweloperska
 • inwestowanie w grunty
 1. Dyskont przedsprzedażowy, sięgający nawet 30% wartości nieruchomości
 2. Nieruchomości inwestycyjne jako nowatorski model lokowania kapitału
 3. Wysokie kompetencje zespołu w zakresie selekcji i wyceny rentowności ofert z rynku pozwalające na pozyskiwanie jedynie intratnych kontraktów pozwalających uzyskać ponadprzeciętną stopę zwrotu.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (13)