Dane kontaktowe

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
małopolskie, Polska

www.psgaz.pl

NIP: 5252496411

Pozostałe lokalizacje

Oddział Wsparcia w Warszawie

ul. Krucza 6/14
00-537 Warszawa
mazowieckie, Polska

Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie

ul. Ignacego Łukasiewicza 89
38-400 Krosno
podkarpackie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24
15-182 Białystok
podlaskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

ul. Wałowa 41/43
80-858 Gdańsk
pomorskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Aleje 11 Listopada 91 k
66-400 Gorzów Wielkopolski
lubuskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
podkarpackie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2
25-550 Kielce
świętokrzyskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

ul. Połczyńska 55/57
75-808 Koszalin
zachodniopomorskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16
31-060 Kraków
małopolskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15
20-471 Lublin
lubelskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

ul. Targowa 18
90-042 Łódź
łódzkie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A,
10-409 Olsztyn
warmińsko-mazurskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

ul. Armii Krajowej 2,
45-071 Opole
opolskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

ul. Grobla 15,
61-859 Poznań
wielkopolskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 26
70-952 Szczecin
zachodniopomorskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

ul. Równoległa 4a
02-235 Warszawa
mazowieckie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

ul. Ziębicka 44,
50-507 Wrocław
dolnośląskie, Polska

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczęść Boże 11,
41-800 Zabrze
śląskie, Polska

PSG po godzinach pracy

Pracownicy PSG biorą czynny udział w inicjatywach podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej. Zaangażowaliśmy się m.in. w projekty:
 

SZLACHETNA PACZKA
Szlachetna Paczka jest ogólnopolskim projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla potrzebujących rodzin. Pracownicy wszystkich oddziałów PSG oraz Centrali zbierają pieniądze, za które zakupywane są najpotrzebniejsze rzeczy i żywność. Jako pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa dołączyliśmy do grona darczyńców Szlachetnej Paczki po raz pierwszy w 2014 roku. Warto podkreślić, że udział w akcji był pomysłem samych pracowników.
 

NASZ 1%
Każdego roku, wraz z rozpoczęciem sezonu rozliczeń podatkowych, pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa mają możliwość zgłaszania swoich rekomendacji dla organizacji, którym warto przekazać 1% swojego podatku. Często w naszym najbliższym otoczeniu jest ktoś potrzebujący wsparcia, a tworzenie wspólnej listy takich potrzebujących jest sposobem nie tylko na pomoc zgłoszonym organizacjom, ale i na popularyzację idei przekazywania 1% podatku.
 

WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE
Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa dali się wkręcić w zbieranie zakrętek. Pieniądze otrzymane w skupie za zebrane nakrętki przeznaczane są na pomoc chorym lub ubogim dzieciom.
 

FIRMOWY DZIEŃ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO
W jednym z naszych Oddziałów w 2014 roku odbył się firmowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, w wyniku którego zarejestrowaliśmy aż 80 potencjalnych dawców szpiku dla 4-letniego Pawełka.
 

HONOROWE KRWIODAWSTWO
W ramach wspólnych akcji honorowego krwiodawstwa, organizowanych przez PSG, PGNiG oraz Stowarzyszenie "Dać siebie innym" pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa przyczyniają się do zwiększenia zasobów krwi w polskich szpitalach. W sumie w 16 akcjach i pomiędzy nimi oddaliśmy 1027,186 litrów krwi. Ten niezwykle cenny dar został przekazany m.in. Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus – Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacji, Oddziałowi Kardiochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.
 

POMOC POLSKIM DZIECIOM NA LITWIE
Pracownicza akcja społeczna, rozpoczęta w 2011 r., zainspirowana działalnością wolontariacką jednego z pracowników. Akcja obejmuje zbiórkę darów dla polskich dzieci i ich rodzin mieszkających na Litwie.
 

ZACZYTANA AKCJA
Podczas wakacji w Oddziale w Zabrzu PSG trwała Zaczytana Akcja. Pracownicy przekazywali książki ze swoich domowych bibliotek Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej p.w. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Dzięki zaangażowaniu pracowników udało się zebrać prawie 500 książek, które posegregowano, skatalogowano i przekazano do ośrodka. Do każdego egzemplarza dołączono pamiątkową zakładkę, która przypomina czytelnikom, że książka została przekazana w ramach Zaczytanej Akcji.
 

MOTOCYKLOWA SPOŁECZNOŚĆ GAZOWNICZA „WLOT”
Ponadto w Spółce aktywnie działa stowarzyszenie o nazwie MOTOCYKLOWA SPOŁECZNOŚĆ GAZOWNICZA WLOT, którego celem jest wspieranie i upowszechnianie sportu i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sportu motocyklowego oraz promowania historii i tradycji polskiego gazownictwa. Wspólnie spędzany czas ma ogromne znaczenie dla relacji pomiędzy członkami tego stowarzyszenia. W czasie organizowanych rajdów i zlotów motocyklowych nawiązują się przyjaźnie, które w pozytywny sposób przekładają się na współpracę zawodową.