Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

PANA

ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa
mazowieckie, Polska

pana.gov.pl

NIP: 5252802078

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów), bierze też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną, wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

Nasza misja

Opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i międzynarodowych standardach, Polska Agencja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Polska Agencja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych, innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

Nasza Wizja

Polska Agencja Nadzoru Audytowego jest niezależną instytucją, która koncentruje swoje działania na budowie zaufania do informacji finansowej.

Działając w interesie publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego dąży do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

Nasze departamenty

Departament Kontroli 

Tworzy go elitarny zespół kontrolerów - biegłych rewidentów, z misją i pasją do podnoszenia rangi zawodu poprzez dążenie do najwyższej jakości wykonywanych usług przez firmy audytorskie. Odpowiada za zadania związane z kontrolą firm audytorskich oraz monitorowaniem i weryfikacją realizacji zaleceń pokontrolnych.

Departament Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi

Realizuje zadania związane z prowadzeniem listy firm audytorskich, sprawozdawczością firm audytorskich oraz prowadzeniem postępowań dotyczących wpisów albo skreśleń jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.

Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej

Odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej działań prowadzonych przez Agencję, realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych, administracyjnych lub egzekucyjnych.

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Realizuje zadania związane z zapewnieniem warunków do współpracy Agencji z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, w zakresie spraw dotyczących nadzoru publicznego i standardów.

Biuro Prezesa

Zapewnia warunki działania i funkcjonowania Agencji w obszarze organizacji, zamówień publicznych, obsługi finansowej i księgowej. Odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi i realizację obowiązków pracodawcy w obszarze prawa pracy, prowadzi rekrutacje, kształtuje politykę wynagrodzeń. Wykonuje zadania związane z działalnością edukacyjną, promocyjną, komunikacyjną i informacyjną.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)