Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

PKO Leasing S.A.

ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: +48 22 260 36 66

www.pkoleasing.pl

NIP: 725-17-35-694

Na co stawiamy w procesie rekrutacji?

W obecnej sytuacji priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo oraz komfort pracy. W związku z tym cały proces rekrutacji prowadzimy zdalnie. Biorąc udział w procesie rekrutacji bez wychodzenia z domu możesz wirtualnie spotkać się z nami i porozmawiać na temat interesującego Cię stanowiska, ,. Pomimo, że jest to kontakt zdalny staramy się jak najwięcej opowiedzieć o stanowisku jak też samej organizacji i jej kulturze abyś mógł zdecydować czy jesteśmy miejscem jakiego szukasz.

Zdajemy sobie sprawę, że Twój dom to nie to samo co biuro. Nie musisz obawiać się jeśli na naszych monitorach pojawi się ktoś z domowników. Strój również możesz zamienić na mniej formalny.

Wykorzystane metody rekrutacji uzależnione są od rodzaju stanowiska oraz wymaganych na nim kompetencji. Kandydat uczestniczy tylko w wybranych metodach weryfikujących umiejętności.

 Etapy rekrutacji w PKO Leasing #Zajmij stanowisko

ETAP 1

Weryfikacja nadesłanych aplikacji – spośród nadesłanych aplikacji wybieramy te, które spełniają w największym stopniu oczekiwania wobec poszukiwanego Kandydata.

ETAP 2

Pierwsza rozmowa rekrutacyjna – rozmowa z pracownikiem Departamentu HR podczas, której weryfikowane jest doświadczenie Kandydata, wiedza merytoryczna oraz inne kompetencje związane z danym stanowiskiem. W rozmowie tej zazwyczaj bierze też udział bezpośredni przełożony. Na tym etapie rekrutacja ma przede wszystkim formę wywiadu behawioralnego i  kompetencyjnego. Jest to także czas na szczegółowe zapoznanie się ze stanowiskiem, możliwość zadawania pytań, poznanie przyszłego przełożonego.

ETAP 3

Druga rozmowa rekrutacyjna – jest to etap dalszego poznawania wiedzy, umiejętności oraz motywacji Kandydata. Tutaj zazwyczaj stosujemy testy preferencji zawodowych, testy wiedzy i umiejętności. Możemy również na tym etapie poprosić o możliwość uzyskania referencji z poprzednich miejsc pracy. O tym, które dodatkowe narzędzia weryfikujące mogą zostać użyte Kandydat jest informowany na etapie zaproszenia na spotkanie. Etap ten może też stanowić spotkanie z Dyrektorem zarządzającym daną jednostką co pozwala na poznanie drugiego członka  zespołu z poziomu managementu. Najczęściej jest to ostateczny etap rekrutacji.

ETAP 4

Finalna decyzja – jest to moment, w którym informujemy o wyniku rekrutacji, zarówno pozytywnym jak i negatywnym. Czas oczekiwania na wynik rekrutacji precyzowany jest podczas pierwszego spotkania rekrutacyjnego.

ETAP 5

Onboarding – to funkcjonujący w naszej organizacji program szkoleń oraz działań wdrożeniowych zaplanowanych dla każdego nowego pracownika. Ma on pozwolić na sprawną adaptację do nowych zadań oraz zasad panujących w organizacji.