Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

PERN S.A.

Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
mazowieckie, Polska
Telefon: 24 266 23 00
[email protected]

pern.pl

NIP: 7740003097

PERN jest liderem logistyki naftowej i paliwowej w Polsce, zarządza strategiczną infrastrukturą energetyczną. Spółka gwarantuje bezpieczeństwo naszego kraju, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy naftowej do największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech.

Poznaj nas

Firma zarządza siecią rurociągów naftowych i paliwowych, posiada ponad 4mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz ponad 2 mln m3 na paliwa płynne. Dzięki temu PERN zapewnia sprawną logistykę naftową i dostępność paliw na terenie całej Polski. Grupa PERN świadczy także usługi w zakresie dozowania dodatków i biokomponentów do paliw, wykonuje badania laboratoryjne produktów naftowych, inspekcje stanu technicznego rurociągów, dzierżawi włókna światłowodowe, prowadzi transmisje danych internetowych, a także oferuje usługi kolokacji.

Filarami PERN są wartości:

którymi kierujemy się w codziennych działaniach.

Zatrudniamy blisko 1700 osób - ekspertów i fachowców różnych specjalizacji. Wierzymy, że wzajemne zaufanie, szacunek,  współpraca i skuteczne porozumiewanie się są kluczowe dla osiągnięcia celów. Jesteśmy nowoczesną organizacją, wykorzystującą innowacyjne technologie i rozwiązania organizacyjne. Zależy nam na pełnym wykorzystaniu potencjału zawodowego. Dbamy także o zrównoważony rozwój podstawowych obszarów funkcjonowania naszej firmy: biznesowego, społecznego i ekologicznego. PERN w perspektywie do 2024 roku przeznaczy ponad 80 mln zł na modernizację infrastruktury związaną z ochroną środowiska.

Od kilku lat PERN realizuje ambitny program rozwojowy, odpowiadając na potrzeby klientów i zmiany dokonujące się na rynku naftowo – paliwowym. Nawet w czasach pandemii Spółka skutecznie finalizuje inwestycje, dając napęd polskiej gospodarce.

Cele strategiczne PERN:

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (10)