Dane kontaktowe

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
mazowieckie, Polska

www.pgi.gov.pl

NIP: 5250008040

POZNAJ NAS

Jesteśmy jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych o zasięgu ogólnokrajowym. Naszą misję i pasję realizujemy nieprzerwanie od 1919 roku. Prowadzimy wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Wypełniamy również szeroki zakres zadań państwowej służby geologicznej: zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego państwa, rozpoznawanie, bilansowanie i ochronę wód podziemnych, monitorowanie stanu środowiska geologicznego, ostrzeganie o zagrożeniach naturalnych, prowadzenie geologicznych baz danych i wykonywanie badań geologiczno-inżynierskich dla potrzeb infrastruktury. Zajmujemy się geoturystyką, edukacją i popularyzacją wiedzy geologicznej.

W głównej siedzibie w Warszawie i 7 jednostkach regionalnych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław) zatrudnionych jest około 900 osób. Większość pracowników to geolodzy z wyższym wykształceniem, w tym ponad 100 z tytułem naukowym doktora i ponad 20 z tytułem naukowym dr hab. Zatrudniamy również pracowników administracji, specjalistów od zarządzania projektami, grafików, prawników, ekonomistów i informatyków.

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Przeszłość jest kluczem do przyszłości, dlatego wykonujemy wiele innowacyjnych badań. Różnorodność tematyczna realizowanych projektów pozwala na poszerzanie wiedzy i umiejętności naszych pracowników, umożliwiając im dynamiczny rozwój zawodowy.

Naszym pracownikom zapewniamy stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, elastyczny czas pracy, pakiet socjalny i benefity pozapłacowe.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (2)