Dane kontaktowe

PACCOR POLSKA SP. Z O.O.

Budowlana 6
41-100 Siemianowice Śląskie

NIP: 5490022619

Poznaj nas

Jesteśmy dostawcą innowacyjnych opakowań z tworzyw sztucznych. Dzięki naszym produktom i niestandardowym rozwiązaniom klienci, zarówno globalne koncerny, jak i lokalne firmy, traktują nas jako partnera pierwszego wyboru w zakresie ochrony żywności, a także innych produktów. Nasze rozwiązania wychodzą naprzeciw aktualnym trendom rynkowym, a nie rzadko je wyprzedzają, m.in. dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii i nieszablonowemu podejściu w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań dopasowanych do potrzeb.

Zatrudniamy ponad 3 000 uzdolnionych i zaangażowanych osób, w 15 krajach Europy i Ameryce Północnej. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za ludzi i środowisko naturalne. Wszystkie nasze działania zmierzają jednocześnie do ochrony cennych produktów na rynku żywności i niespożywczych, jak i zasobów naturalnych. Warto podkreślić, iż jesteśmy liderem w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym przy pełnym wsparciu naszych pracowników. Uważamy, że jest to najlepszy sposób na osiągnięcie prawdziwego i zrównoważonego postępu w branży tworzyw sztucznych, a także na tworzenie wspólnych wartości dla wszystkich naszych partnerów, kooperantów oraz społeczeństwa.

Kariera w PACCOR

Praca w PACCOR to praca w innowacyjnej i otwartej firmie, która dba o zaangażowanie i motywację wszystkich pracowników. Ważne jest dla nas, aby każdy posiadał takie same możliwości, abyśmy się rozwijali poprzez wymianę doświadczeń oraz cenili siebie nawzajem. Siła różnorodności środowisk, sposobów rozwiązywania problemów, wiedzy osobistej, płci i kultury sprzyja naszemu rozwojowi i inspiruje całą organizację. To dlatego, że kluczem do naszego sukcesu jest różnorodność i zaangażowanie naszych pracowników.

Czy chciałbyś być częścią globalnej rodziny PACCOR i razem z nami kształtować przyszłość w zrównoważony sposób? Jeżeli tak, trafiłeś we właściwe miejsce. Aplikuj teraz i zostań częścią naszego zespołu.

Wspieraj to co warto wspierać

Jesteśmy globalną firmą, w której ceni się różnorodność. Pracuje z nami ponad 3 000 pracowników, mieszkających w wielu krajach Europy i Ameryce Północnej. Naszą kulturę korporacyjną najlepiej opisać jako stały proces uczenia się od siebie, rozumienia różnych perspektyw, a także włączania ich do oferowanych produktów i rozwiązań. Motywacja i oraz chęć uczenia się, to klucz do rozwoju i postępu naszych pracowników, jak i całej grupy.

Jest dla nas niezwykle ważne, aby wszyscy mieli równe prawa oraz takie same możliwości rozwoju. Nasz Zarząd składa się po równo z kobiet i mężczyzn, reprezentujących sześć różnych narodowości. Uważamy, że różnorodność wspiera szybki rozwój, a także inspiruje do zmian całą organizację. Chcemy aby pracownicy byli dumi z pracy w PACCOR. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy na pierwszym miejscu:

Nasza praca nad stworzeniem kultury dbałości o naszych pracowników zaczyna się od kwestii bezpieczeństwa. Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy mogli pracować w 100% bezpiecznie i przy zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, która przyczynia się zarówno do zdrowia fizycznego i psychicznego, a także do dobrego samopoczucia naszych pracowników. Praca w zakresie bezpieczeństwa jest zintegrowana ze wszystkimi metodami działania, decyzjami i projektami w grupie PACCOR.

We wszystkich jednostkach, istnieją komitety ds. bezpieczeństwa pracy. W ramach ich działalności specjaliści w tej dziedzinie oraz przedstawiciele związków zawodowych spotykają się co kwartał i wypracowują optymalne podejście do jakości pracy. Promujemy i wdrażamy także środki mające na celu utrzymanie zdrowia naszych pracowników poprzez podnoszenie świadomości zachowań prozdrowotnych, profilaktykę chorób i dalsze szkolenia w zakresie ochrony zdrowia.

Stwarzanie możliwości

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, PACCOR w 2019 roku na nowo zdefiniował swoje kluczowe wartości i kompetencje, opierając się na historii firmy, dotychczasowych osiągnięciach i przewagach konkurencyjnych. Zdefiniowaliśmy wówczas również strategiczne cele i inicjatywy, w tym program zrównoważonego rozwoju, a także sposoby ich realizacji. Te wartości i kompetencje są podstawą naszej kultury organizacyjnej, a tym samym fundamentem strategii rozwoju pracowników. W kolejnym etapie, planowanie sukcesji zawodowej zapewni przejrzyste ścieżki kariery i dostępność potrzebnych zasobów.

Zaangażowanie pracownika:

Podejmowanie kolejnych kroków i realizacja ambitnych planów wymaga aktywnego udziału i zaangażowania wszystkich pracowników. To oni są podstawą naszej działalności, czy to operacyjnej czy strategicznej. To dzięki nim, ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi, możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, a także relacjami z klientami i dostawcami. Stąd, fundamentalne znaczenie ma dla nas zapewnienie, aby wszyscy pracowali w optymalnych warunkach.

Jednym z kluczowych elementów, który pomaga nam rozpoznawać potrzeby i oczekiwania pracowników, są regularnie przeprowadzane badania ankietowe. Mają one na celu zrozumienie, co determinuje ich satysfakcję a także na uzyskanie opinii na temat udoskonalania naszego sposobu pracy. 

Dobrzy sąsiedzi:

Zależy nam, aby PACCOR był wartościowym i odpowiedzialnym partnerem lokalnych społeczności. Stąd, przez ostatnie lata wspieramy, także finansowo, wiele oddolnych inicjatyw i lokalnych projektów. Przykładowo nasz oddział w Hiszpanii, tj. PACCOR Iberia, jest mocno zaangażowany w popularyzację idei powszechnego recyclingu. Innym, dobrym przykładem naszej działalności jest uruchomiony w 2020 roku nowy program „Społeczność PACCOR”, w ramach którego zdefiniowaliśmy standardowe podejście do pomiaru i zarządzania naszymi interakcjami ze społecznościami lokalnymi. Projekt definiuje te same, globalne kryteria i wytyczne ułatwiając tworzenie oraz realizację korzystnych inicjatyw dla lokalnych społeczności i pracowników. 

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (3)