Dane kontaktowe

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Mszczonowska 4
02-337 WARSZAWA
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 220 15 48
Fax: 22 220 16 06
[email protected]

www.gaz-system.pl

NIP: 5272432041

JESTEŚMY SPOŁECZNIE I EKOLOGICZNIE ODPOWIEDZIALNI

Odpowiedzialna firma w swoich działaniach uwzględnia oczekiwania pracowników, społeczeństwa i potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Dlatego w GAZ-SYSTEM każdy pracownik może wykorzystać 8 godzin czasu pracy na zadania związane z wolontariatem.

Od kilku lat organizujemy akcję „GAZ-SYSTEM Wspólnie dla natury”, podczas której nasi pracownicy-ekoentuzjaści angażują się w sadzenie lasów. W tym roku posadziliśmy ponad 17 300 drzew, w tym dęby, lipy, wiązy, głóg, graby, klony, buki, sosny i jodły.

Angażujemy się również w wiele inicjatyw edukacyjnych. Współpracujemy z uczelniami i szkołami kształcącymi na kierunkach zgodnych z profilem działalności GAZ-SYSTEM. Prowadzimy prelekcje i warsztaty, w trakcie których dzielimy się praktyczną wiedzą oraz własnym doświadczeniem z uczniami i studentami. Organizujemy pikniki naukowe dla szkół oraz wspieramy organizacje działające na rzecz nauki i oświaty.