Dane kontaktowe

OKECHAMP S.A.

Wichrowa 1a
60-449 Poznań
wielkopolskie, Polska

NIP: 7792194028

Poznaj nas

OKECHAMP SA jest liderem w produkcji i przetwórstwie pieczarek w Polsce. Nasza jakość oraz standardy pracy pozwalają na dostarczanie naszych produktów do Klientów na całym świecie.

Marka OLE!, którą z powodzeniem wprowadziliśmy na rynek polski jest jednym z liderów w kategorii przysmaków z warzyw i pieczarek. Jej wysoka ocena wśród Klientów potwierdzona w badaniach rynku to dla nas zobowiązanie do dalszego rozwoju.

Nasze zakłady

Swoją działalność produkcyjną prowadzimy w Zakładzie Produkcji Kompostu i w Pieczarkarniach w Borucinie oraz w Zakładzie Produkcyjnym w Grodzisku Wielkopolskim. W Poznaniu zlokalizowana jest siedziba Spółki i miejsca pracy dla pracowników Pionów: Handlowego, Finansowego, Personalnego i IT. Zatrudniamy ponad 900 osób w tych lokalizacjach.

Naszym modelem biznesowym jest integracja pionowa łańcucha tworzenia wartości, co oznacza, że kontrolujemy bezpieczeństwo produkcji na każdym etapie: od produkcji surowców (kompost, okrywa) przez uprawę grzybów aż do ich przetwórstwa i dostawę wyrobu gotowego na półkę w sieciach handlowych na całym świecie.

Dlaczego warto u nas pracować?

Pracując z nami masz bezpieczne i stabilne miejsce pracy, w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, która strategicznie myśli o rozwoju wszystkich swoich zasobów, w tym kapitału i pasji swoich pracowników.

U nas dba się o bezpieczeństwo pracy i pracowników dążąc do stałej poprawy warunków pracy. Wszystkim pracownikom oferujemy możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia. Na wybranych stanowiskach pracy oferujemy pakiet medyczny.

Firma zapewnia dobre warunki i narzędzia pracy, a nowym pracownikom oferuje dedykowany program wdrożeniowy ułatwiający aklimatyzację w organizacji. W naszych lokalizacjach zapewniamy pracownikom obszaru produkcyjnego bezpłatny dowóz do miejsca pracy.

Ambitnym pracownikom dajemy szansę rozwoju i nauki nowych umiejętności, premiujemy, a także umożliwiamy awans wewnętrzny. Promujemy współpracę i stawiamy na dobrą komunikację, wdrażając standardy pracy obowiązujące wszystkich zatrudnionych.

OKECHAMP SA uczciwie wynagradza pracowników za pracę wg transparentnego systemu motywacyjnego opartego o wynagrodzenie zasadnicze i element motywacyjny, który jest ściśle powiązany z poziomem realizacji celów przez pracownika.

W naszej organizacji dba się o dobrą atmosferę pracy i wzajemną życzliwość. Pracownicy mogą uczestniczyć w imprezach integracyjnych współfinansowanych przez pracodawcę.

Firma pomaga potrzebującym, angażuje się w akcje społeczne i prowadzi fundację wspierającą dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Naszym pracownikom dajemy możliwość otrzymania zapomogi finansowej oraz udział w Zakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.

OKECHAMP SA firma godna zaufania i dotrzymująca obietnic.

Nasze DNA

My jako pracownicy OKECHAMP SA chcemy stale rozwijać swoje kompetencje, dotrzymywać obietnic, poszukiwać najlepszych rozwiązań, wykorzystywać pojawiające się szanse na stworzenie przewagi na każdym polu działania, szanować normy i zasady współpracy, być autentycznymi i szczerymi z przyjaznym nastawieniem do otoczenia. Ważna jest dla nas współpraca i współdziałanie niezależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej i miejsca w łańcuchu tworzenia wartości. Stawiamy na wzrost kompetencji, otwartość i odwagę w podejmowaniu ryzyka oraz przyjazną atmosferę pracy.

Kultura organizacyjna w OKECHAMP SA oparta jest na naszym Kodeksie Wartości: Jakość, Rozwój, Konkurencyjność, Szacunek, Uczciwość i Dobra Atmosfera. To nasze postawy i zachowania będące wyrazem tych wartości tworzą naszą tożsamość w biznesie.

Tworzymy przyjazne i etyczne środowisko pracy oparte na partnerskiej współpracy. Wspieramy rozwój pracowników i wspólnie podejmujemy wyzwania. Budujemy wspólnie, z pasją silną Firmę o międzynarodowej pozycji.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)