Dane kontaktowe

Hoffman Schroff Poland Sp. z o.o.

Strefowa 10
58-200 Dzierżoniów
dolnośląskie, Polska

NIP: 6912303495

_

nVent Thermal Polska sp.zoo

Ul. Cybernetyki 19
NIP 521-33-98-710
02-677 Warszawa
mazowieckie, Polska

Segment i Marki Biznesowe nVent

Amerykański koncern nVent to firma z zespołem 9.000 osób i sprawdzonymi markami, takimi jak CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER.

Znane z innowacji, jakości i niezawodności, nasze produkty łączą i chronią, konsekwentnie dostarczając wartość klientom przemysłowym, handlowym, energetycznym i infrastrukturalnym.

Hoffman Schroff Sp. z o.o., zlokalizowany w Dzierżoniowie, jest częścią światowej organizacji inwestującej w nowoczesne technologie i skupionej na ciągłym rozwoju.

Bezpieczne wykorzystanie energii elektrycznej nie jest łatwym zadaniem, szczególnie w najbardziej niebezpiecznych środowiskach na świecie. Pracownicy nVent byli pionierami w tworzeniu obudów systemów elektrycznych, od pojedynczych skrzynek przyłączeniowych po masywne szafy rozdzielcze. Dzięki doświadczeniu, od projektowania elektrycznego po materiałoznawstwo, nasi eksperci współpracują przy opracowywaniu nowej generacji obudów, zdolnych do ochrony urządzeń elektrycznych w dowolnym miejscu.

Obudowy sprzedawane pod markami nVent HOFFMAN i nVent SCHROFF izolują urządzenia elektryczne od środowiska pracy oraz chronią ludzi przed zagrożeniami elektrycznymi.

Ponad 30 milionów obudów nVent jest zainstalowanych w różnych miejscach na całym świecie, od wieżowców miejskich po morskie platformy wiertnicze.

nVent Thermal Polska Sp. z o.o., zlokalizowany w Warszawie.

Pracownicy segmentu Thermal zajmują się profilaktyką. Wiemy, że katastrofy - takie jak zamarznięte rury, wycieki płynów i wykolejenia pociągów – mają duży wpływ na życie ludzkie oraz mogą zaszkodzić sukcesowi. Nasze rozwiązania obejmują systemy ogrzewania rur w zakładach przemysłowych, budynkach i infrastrukturze, elementy systemu ogrzewania, kable elektroenergetyczne, kable i maty do ogrzewania podłogowego oraz termostaty i regulatory. Sukces naszych marek nVent RAYCHEM i nVent TRACER ukazuje jak przekształcamy oryginalne pomysły w zaawansowane rozwiązania.

Rozwiązania elektryczne i mocujące: Projektanci i instalatorzy systemów elektrycznych polegają na nVent dzięki sprawdzonym na całym świecie, zgodnym z przepisami systemom mocowania i zabezpieczeniom elektrycznym. Rozwiązania elektryczne i mocujące nVent wykonane są z najwyższej jakości produktów przeznaczonych do niszowych zastosowań elektrycznych. nVent ERICO oferuje komponenty do ochrony elektrycznej, łączności kolejowej i tranzytowej, instalacji telekomunikacyjnych oraz instalacji elektrycznych, instalacji przemysłowych i użytkowych. Marka nVent CADDY obejmuje produkty mocujące oraz podtrzymujące do instalacji elektrycznych, ochrony sejsmicznej i przeciwpożarowej, systemów transmisji danych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Oferujemy również nVent ERIFLEX - niskonapięciowe, niezajmujące miejsca systemy uziemienia dla paneli elektrycznych, jak również produkty inżynieryjne nVent LENTON do stalowych połączeń zbrojeniowych. nVent ERICO ma korzenie sięgające roku 1903, kiedy powstała firma Electric Railway Improvement Company, która dostarcza złącza energetyczne, wiązki sygnałowe i związane z nimi urządzenia spawalnicze dla przemysłu kolejowego oraz górnictwa.

Zakład w Dzierżoniowie Hoffman Schroff Polska sp .zoo

JESTEŚMY JEDNĄ FIRMĄ nVent

WYZNAJEMY TE SAME WARTOŚCI:

WYGRYWAĆ UCZCIWIE

  • Klient Przede Wszystkim

 Staramy się, by współpraca klientów z nVent układała się bezproblemowo i wytrwale dążymy, by wypełniać swoje zobowiązania wobec kontrahentów

  • Odpowiedzialność za Wyniki

Stosujemy wysokie standardy pracy i czujemy się osobiście odpowiedzialni za wykonanie zadania.

  • Innowacja Oraz Szerokie Zastosowanie

Aktywnie stosujemy zasadę ciągłego rozwoju, przystosowując się do zmieniających się okoliczności i wdrażając nowe pomysły

  • Pozytywna Energia

Prezentujemy pozytywne nastawienie i podejmujemy odpowiedzialność za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie.

  • Szacunek i Praca Zespołowa

Traktujemy się nawzajem z szacunkiem i otwartością. Współpracujemy i działamy harmonijnie w imię zespołowego sukcesu.

  • Absolutna Uczciwość

Postępujemy uczciwie oraz hołdujemy dobrym praktykom biznesowym w naszych relacjach z klientami, partnerami biznesowymi, inwestorami, społecznością lokalną oraz względem siebie nawzajem.

Ostatnie wpisy dla nVent

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)