Dane kontaktowe

NSG Group

Portowa 24
27-600 Sandomierz
świętokrzyskie, Polska

www.pilkington.com/pl-pl/pl

NIP: 8641393724

Jak wygląda rekrutacja

NSG Group w Polsce to wielostrukturowe przedsiębiorstwo, rekrutujące na potrzeby stanowisk zarówno produkcyjnych jak i biurowych. Rekrutacja przebiega w sposób zróżnicowany w zależności od obszaru zatrudnienia. Dla niektórych stanowisk istnieje możliwość przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej.

ETAP 1

Oferta zatrudnienia zostaje opublikowana – na stronie internetowej spółki. W zależności od oferty aplikować można online lub złożyć CV bezpośrednio w oddziale firmy.

Następuje selekcja nadesłanych aplikacji, ogłoszenie może zastrzegać kontakt telefoniczny wyłącznie z wybranymi kandydatami.

ETAP 2

Wstępna rozmowa przeprowadzana jest telefonicznie, w zależności od stanowiska kandydat może zostać poproszony o udział w krótkiej rozmowie w języku obcym.

Po wstępnej, telefonicznej weryfikacji, wybrani kandydaci zostają zaproszeni do siedziby firmy na rozmowę z potencjalnym przełożonym. Część stanowisk wymaga przeprowadzenia testu kompetencyjnego i językowego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, rekrutacja może odbywać się online, za pośrednictwem aplikacji Skype lub Teams.

ETAP 3

Kandydaci zostają poinformowani telefonicznie o decyzji, zostaje im przedstawiona oferta wraz ze szczegółami warunków zatrudnienia.


Rozwój i szkolenia

Rozwój pracowników jest jednym z fundamentalnych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. W każdym roku realizujemy ponad 800 dni szkoleniowych.

Realizujemy dla naszych pracowników szkolenia z zakresu:

 • Umiejętności miękkich
 • Umiejętności specjalistycznych
 • Umiejętności menedżerskich

Nasze programy rozwojowe dostosowane są do aktualnych potrzeb pracowników oraz organizacji, jak również do zakresu wykonywanych przez nich zadań.

Nasi pracownicy mają możliwość rozwoju poprzez:

 • Udział w szkoleniach otwartych
 • Udział w szkoleniach zamkniętych
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez naszych ekspertów
 • Udział w zagranicznych szkoleniach technologicznych
 • Wizyty w innych zakładach Grupy na świecie
 • Korzystanie z dofinansowanie studiów wyższych/podyplomowych
 • Udział w kursach językowych dofinansowanych przez pracodawcę
 • Darmowe korzystanie z platformy e-learningowej do nauki języków obcych
 • Możliwość zmiany stanowiska poprzez udział w rekrutacji wewnętrznej
 •  Awanse poziome i pionowe
 •  Uczestnictwo w zespołach projektowych
 • Uczestnictwo w Programie Rozwoju Potencjału

Absolwentów studiów technicznych zachęcamy do aplikowania na staż, podczas którego będą uczestniczyć w cyklu szkoleń umożliwiającym poznanie procesów technologicznych oraz poszczególnych obszarów produkcyjnych.