Dane kontaktowe

NKT S.A.

Gajowa 3
43-254 Warszowice
śląskie, Polska
[email protected]

www.nkt.com.pl

NIP: 6520005449

POZNAJ NAS

NKT jest pionierem w branży kablowej od 1891 r., a w chwili obecnej nadal proaktywnie spełniamy stale rosnące globalne potrzeby w zakresie energii. Osiągamy to dzięki naszej wiedzy na temat przesyłu energii oraz efektywnej kosztowo produkcji na najwyższym poziomie technologicznym, jak również dzięki mocnemu nastawieniu na regenerację środowiska. Posiadamy „glokalne” nastawienie, dla którego ważną wartością jest zaufane partnerstwo i głęboko wierzymy, że działając razem możemy kształtować przyszłość i wykorzystać naszą pasję „to bring power to life”.

Nasza główna siedziba znajduje się w Danii. Właścicielem firmy NKT jest NKT A/S, spółka notowana na NASDAQ w Kopenhadze.

NKT W POLSCE

Posiadamy dwa zakłady produkcyjne w Warszowicach (produkcja przewodów instalacyjnych) oraz Knurowie (produkcja granulatów PCV) i jesteśmy drugim co do wielkości producentem kabli i przewodów w Polsce.

WIZJA I WARTOŚCI

Wizja

Do 2020 roku pragniemy, stawiając na szeroko rozumianą doskonałość, stać się w oczach naszych klientów i pracowników najlepszym producentem kabli elektroenergetycznych. Aby ten cel osiągnąć, musimy promować doskonałość na każdym polu i w każdym aspekcie prowadzonej działalności. 

EXCELLENCE 2020 to nasz program strategiczny, pomyślany jako droga do kolejnego, wyższego stopnia doskonałości pod względem zadowolenia klientów, zmotywowania pracowników oraz wyników finansowych.

Wartości

Nasze wartości opisują kulturę, do osiągnięcia której dążymy, która umożliwia nam działanie zgodnie z naszymi celami oraz realizację naszej wizji i strategii. Opisują zachowania, które doprowadzą nas do doskonałości w sposobie, w jakim prowadzimy i obsługujemy naszych klientów oraz w jaki angażujemy samych siebie i naszych kolegów/pracowników.

Safety first

Nikt nie powinien wracać z pracy do domu w gorszym stanie zdrowia niż do niej przyszedł. Rzecz jasna ci, którzy w ramach naszej działalności zajmują się instalacjami, są narażeni na niebezpieczeństwa związane z elektrycznością. Tym niemniej, należy minimalizować ryzyko fizyczne we wszystkim, co robimy, a co ma związek z prądem i kablami, a także z kierowaniem wszelkimi pojazdami oraz poruszaniem się na terenie naszych zakładów. Ponadto, ludzie powinni również czuć bezpieczeństwo psychologiczne przy wyrażaniu swoich pomysłów i trosk. To drugie jest szczególnie ważne z punktu widzenia innych wartości.

Have backbone, disagree and then commit

Najlepsze pomysły wcale nie pochodzą od samotnego geniusza pracującego w odosobnieniu. Najlepsze pomysły rodzą się z konstruktywnej dyskusji na temat innowacyjnych pomysłów, niezależnie od ich autorstwa. Najlepsze pomysły wykuwają się przez wyrażanie niezgody w sposób zaangażowany, przy jednoczesnym aktywnym słuchaniu. Na końcu zaś wybieramy najlepszy pomysł, który ma najwięcej zwolenników, nawet jeżeli nie był to nasz własny pomysł, ani nawet taki, który popieraliśmy.

Embrace and drive change

Nasi konkurenci, klienci i dostawcy są zawsze w ruchu. My również każdego dnia angażujemy się w szukanie lepszych sposobów. Zobowiązujemy się nie tylko do bycia otwartym na te nowe sposoby, ale również do ich realizacji we współpracy w ramach zespołu. Współpracujemy przez angażowanie właściwych ludzi od początku. Od zrozumienia problemów i wyzwań, przez tworzenie rozwiązań, po podejmowanie decyzji.

Be passionate and determined

Pracujemy na rzecz firmy, która ma wielki wkład w społeczeństwo. Ożywiamy moc we wszystkich znaczeniach. Pomagamy pociągom jeździć, oświetlamy miasta, umożliwiamy dotarcie zrównoważonej energii do klientów. Ożywiamy także moc w naszych zespołach dzięki temu, że mamy możliwość pokazania całego potencjału. Jesteśmy zdeterminowani, aby szukać jeszcze lepszych sposobów ożywiania mocy. Dumnie dzielimy się tymi znaczeniami z naszymi współpracownikami, dostawcami, klientami oraz społecznościami, w których żyjemy.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (8)