Dane kontaktowe

NIBE BIAWAR sp. z o.o.

Jana Pawła II 57
15-703 Białystok
podlaskie, Polska

www.biawar.com.pl

NIP: 5420200292

Dlaczego warto pracować w NIBE-BIAWAR?

  • przyjazne i otwarte środowisko pracy
  • szkolenia adekwatne do zajmowanego stanowiska
  • struktura organizacyjna umożliwiająca rozwój i awanse
  • dofinansowanie do kart sportowych FITPROFIT
  • system premii zadaniowych i nagród uznaniowych
  • dofinansowanie do okularów, badania profilaktyczne

Fundusz Świadczeń socjalnych:

  • paczki świąteczne dla dzieci pracowników
  • dofinansowanie świąteczne dla pracowników
  • możliwość zaciągania nieoprocentowanych pożyczek
  • zapomoga bezzwrotna w związku z trudną sytuacją finansową