Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 45 90 00
[email protected]

www.nfosigw.gov.pl

NIP: 5220018559

NFOŚiGW:

 • ponad 31 lat doświadczenia w finansowaniu projektów na rzecz ochrony środowiska, powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 r.
 • unikatowy na skalę światową, filar systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce.
 • obecny poziom finansowania ochrony środowiska to ponad 6 mld zł rocznie, po 50% ze środków unijnych i krajowych.
 • lider wdrażania funduszy europejskich i zagranicznych mechanizmów finansowania ochrony środowiska w Polsce od 1996 r.

Jak pracujemy NFOŚiGW:

 • Projektujemy programy finansowania.
 • Wdrażamy zagraniczne programy finansowania.
 • Szkolimy wnioskodawców i beneficjentów.
 • Oceniamy wnioski o dofinasowanie.
 • Koordynujemy realizację projektów.
 • Sprawdzamy efekty działań beneficjentów.

Dlaczego warto pracować w NFOŚiGW?

 1. Stawiamy na ciągły ROZWÓJ pracowników.
 2. Stosujemy ELASTYCZNE FORMY zatrudnienia i telepracę.
 3. Wspieramy rodzicielstwo i rodziny naszych pracowników, umożliwiając pracownikom zachowanie równowagi pomiędzy obszarem zawodowym i prywatnym (WORK-LIFE BALANCE).
 4. Stosujemy KODEKS ETYKI i współpracujemy z Rzecznikiem etyki, przede wszystkim w zakresie promowania postaw etycznych w miejscu pracy, zarówno wśród kadry kierowniczej, jak i pracowników.

Jak wygląda proces naboru w NFOŚiGW?

Nabory na wolne stanowiska pracy w NFOŚiGW realizowane są zgodnie z:

 • ustawą Prawo ochrony środowiska
 • obowiązującą w NFOŚiGW procedurą naboru zewnętrznego

Kandydaci składają swoje aplikacje tylko i wyłącznie w ramach odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane m.in. na stronie BIP NFOŚiGW i w siedzibie NFOŚiGW.

Jak wyglądają praktyki i staże w NFOŚiGW?

Praktyki i staże absolwenckie w NFOŚiGW realizowane są zgodnie z:

 •  obowiązującą w NFOŚiGW procedurą odbywania praktyk oraz staży
  w Biurze NFOŚiGW opublikowaną na stronie BIP NFOŚiGW

Praktyki w NFOŚiGW są bezpłatne, mogą trwać od 2 tygodni do 3 miesięcy i na czas ich trwania konieczne jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW.

Zgłoszenie na praktykę składane jest w Wydziale Kadr i Płac NFOŚiGW na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

Dokumenty kandydatów do pracy lub praktykantów/ stażystów składane są:

 • w wersji elektronicznej na adres mailowy:

[email protected] (praktyki, staże)
[email protected] (nabory)

 • w wersji papierowej na adres:

Wydział Kadr i Płac w Biurze NFOŚiGW
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Jak wygląda adaptacja w NFOŚiGW?

Nowi pracownicy oraz praktykanci i stażyści Narodowego Funduszu biorą udział w procesie adaptacji mającym na celu:

 • szybkie i efektywne włączenie pracownika w istniejącą strukturę organizacyjną NFOŚiGW
 • przekazanie wzorców i postaw przyjętych w NFOŚiGW
 • sprawne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków nawiązanie stosunków pracowniczych

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)