Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Mostostal Warszawa SA

Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: +48 22 250 70 00

www.mostostal.waw.pl/kariera/poznaj-mostostal-warszawa

NIP: 5260204995

OPIEKA MEDYCZNA

Oferujemy szerokie zakresy pakietów opieki medycznej dla naszych pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych, dzieci, rodziców oraz teściów.

DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU

Pracownicy Mostostalu oraz ich dzieci mogą corocznie skorzystać z atrakcyjnego dofinansowania do wypoczynku.

DODATKOWE DNI WOLNE

Pracownicy naszej spółki otrzymują co roku 3 dodatkowe dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Są to: Wigilia, Sylwester oraz wskazany przez pracownika tzw. Dzień Pracownika.

KARTY SPORTOWE

Naszym pracownikom, ich małżonkom, partnerom życiowym i dzieciom oferujemy karty sportowe zapewniające bezpłatny dostęp do obiektów sportowych oraz wielu innych atrakcji związanych nie tylko ze sportem.

ZAPOMOGI

Pracownicy, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji życiowej mogą liczyć na bezzwrotne zapomogi losowe.

POŻYCZKI MIESZKANIOWE

Remontując dom lub planując zakup nowego lokum pracownicy mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki mieszkaniowej.

KARTY PODARUNKOWE

Przed świętami Bożego Narodzenia nasi pracownicy oraz ich dzieci obdarowywani są kartami przedpłaconymi.

BILETY NA IMPREZY KULTURALNE

 W każdym kwartale pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do biletów do teatru, na koncerty czy inne imprezy kulturalne.

PROGRAMY ROZWOJOWE

Pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje w ramach programów rozwojowych, warsztatów, szkoleń, kursów języka angielskiego oraz na studiach. Nauka nie musi być nudna, dlatego korzystamy z nowoczesnych technologii i grywalizacji.

ODPRAWY EMERYTALNE

Gwarantujemy dodatkowe odprawy emerytalne dla pracowników, którzy przepracowali w spółce minimum 10 lat.

UDOGODNIENIA DLA ROWERZYSTÓW

Pracownicy dojeżdżający rowerem do centrali firmy mają do dyspozycji bezpieczny garaż rowerowy i szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym. 

UBEZPIECZENIE NNW

 Wszystkim pracownikom gwarantujemy również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Oferujemy możliwość wykupienia różnorodnych pakietów ubezpieczenia dla naszych pracowników, ich współmałżonków i partnerów życiowych. Program ubezpieczenia obejmuje ochronę życia i zdrowia pracownika oraz członków jego rodziny.