Dane kontaktowe

MMG Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 74
41-905 Bytom
śląskie, Polska

www.petralana.eu

NIP: 634-281-46-19

tworzymy paliwo dla biznesu

Jesteśmy wytwórcą wysokiej jakości koksu: wielkopiecowego, odlewniczego i przemysłowo-opałowego oraz produktów węglopochodnych. Nasza działalność wpisuje się w wieloletnią tradycję koksowniczą Bytomia. Sercem naszej koksowni, rozgrzewającym się do temperatury 1000 °C jest bateria koksownicza o mocy produkcyjnej 200 tyś. ton na przestrzeni roku. Jesteśmy firmą wyjątkową, wśród polskich producentów koksu. Wyróżniają nas uwarunkowania kapitałowe: jesteśmy w 100% przedsiębiorstwem o kapitale polskim, jesteśmy w 100% przedsiębiorstwem prywatnym, 100% udziałów znajduje się w rękach osób fizycznych.

O jakości naszych produktów decyduje wysoki standard pracy naszych specjalistów. Zatrudniamy blisko 250 osób. Priorytetem w naszej polityce kadrowej jest zapewnienie zatrudnienia na wieloletni okres, dzięki czemu większość naszych pracowników to doświadczeni specjaliści. Sukcesywnie uzupełniamy również kadrę młodymi pracownikami, o wysokich kwalifikacjach i innowacyjnym podejściu do powierzonych obowiązków. Naszym kluczowym celem pozostaje uzyskiwanie jak najlepszego produktu przy nieustannym zmniejszaniu oddziaływania koksowni na środowisko naturalne. Dlatego w trosce o nasze otoczenie nieustannie prowadzimy działania modernizujące proces produkcji oraz realizujemy systemowe rozwiązania proekologiczne.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (3)