Dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: +48 22 523 90 00
[email protected]

NIP: 5262131556

Kim jesteśmy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Naszą misją jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju.

Minister spraw zagranicznych wraz z dyrektorem generalnym służby zagranicznej kierują polską służbą zagraniczną, którą tworzą dyplomaci i urzędnicy zatrudnieni w centrali MSZ w Warszawie oraz w placówkach dyplomatycznych poza granicami Polski takich jak ambasady, konsulaty, instytuty polskie oraz stałe przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych.

Praca w służbie zagranicznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych to organizacja o zasięgu globalnym, działająca na sześciu kontynentach i we wszystkich strefach czasowych. Praca w służbie zagranicznej to praca wyjątkowa. Wymaga wysokich kompetencji i unikalnych predyspozycji, ciągłego rozwoju i szkolenia oraz  ciągłego zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. To nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami różnych kultur, ustrojów i systemów wartości. To zawód dla najlepszych, ale jednocześnie wymagająca służba. stała współpraca, ale także walka o własne interesy narodowe. To służba Państwu Polskiemu, ale także wszystkim obywatelom  polskim przebywającym zagranicą, turystom, biznesmenom oraz Polonii. Wymaga gotowości do pracy na rzecz własnego kraju w różnych warunkach i regionach geograficznych. Dlatego jest to praca pełna wyzwań i aby im sprostać trzeba być gotowym do stałego rozwoju i zmian.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)